Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espyy antoi kannanottonsa Keskuspuiston alueelle Kokinkylän kylään suunnitelluista hakkuista.

Hakkuut heikentäisivät alueen virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia lähialueen asukkailta sekä heikentäisivät suojeltavia alueita ja vaarantaisivat niiden monia luonnonarvoja, liito-oravien esiintymisalueita ja pienvesiä kuten noroja ja pienialaisia soita kohteissa. Lue kannanotto