Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espyy on huolestunut Lasihytin asemakaavan vaikutuksista Espoonjokeen ja maisemaan

Espoon ympäristöyhdistys on huolissaan Vanttilan ja Kauklahden kaupunginosien alueelle suunnitellusta mittavasta noin 4000 asukkaan uudesta asuinalueesta. Alueen läpi kulkee Espoonjoki ja alue rajautuu Espoonjoen varren perinnemaisemaan. Lisäksi alueella sijaitsee Viljo Revellin suunnittelema Slevin kaarihalli, joka tulisi säilyttää rakennushistoriallisena kohteena etsimällä sille uusia käyttökohteita. Espyyn mielestä Espoonjoen varteen pitäisi myös jättää huomattavasti laajempi suojavyöhyke, sillä joki on tärkeä ekologinen väylä kaloille ja muille eliöstöille. Lue LV-lehden juttu täältä ja Valitus