Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

ESPOON KESKUSPUISTON RAJAT KIINNOSTIVAT ASUKKAITA

Espoon Keskuspuistoa koskevaan keskustelutilaisuus sai n. 40 kuulijaa Ison Omenan kirjaston Stagella järjestetyssä asukastilaisuudessa

Tilaisuudessa esiteltiin Espoon ympäristöyhdistyksen ja kahdeksantoista muun asukas- ja liikuntayhdistyksen yhteinen esitys Espoon kaupungille Keskuspuiston laajentamisesta sekä sen rajojen vahvistamista yleiskaavassa.

Olari seuran puheenjohtaja Heikki Lenkkeri avasi tilaisuuden kertoen esityksen taustasta ja tavoitteista, sekä jakoi keskustelussa puheenvuoroja.

Anni Simola, Espoon ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja, esitteli karttakuvin Espoon keskuspuiston ja merkittävimmät sitä tällä hetkellä uhkaavat hankkeet. Näistä tärkeimmiksi on todettu Espoonväylän rakentaminen nelikaistaiseksi, sekä kaavallisen suojeluvaikutuksen puuttumisen monilla Keskuspuiston reuna-alueilla. Tämä mahdollistaa edelleen jatkuvan puistoon suuntautuvan rakentamisen ja uhkaa pirstoa eliöstölle tärkeitä ekologisia käytäviä.

Espoon Ladun Erkki Ikäheimo esitteli yksityiskohtaisen karttakuvan alueesta ja kohteet, jotka esitetään lisättäväksi Keskuspuiston alueeseen. Nämä alueet mielletään oleellisiksi osiksi Keskuspuistoa, mutta niiden maankäytön tulevaisuus on vielä avoin.

Esitetyt alueet ovat pääosin paikallisten asukkaiden ja virkistyskäyttäjien toiveiden mukaisia. Esitystä on mahdollista edelleen täydentää. Espoon ympäristöyhdistys pyrkii myös jatkamaan luontokartoituksia erilaisten luontoarvojen osalta tueksi esitykselle.

Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 13.3. Espoon yleiskaava 2060 laatimisen tavoitteet. Niiden mukaan erityinen huomio pannaan lähiluonnon turvaamiseen ja sen hyvään saavutettavuuteen muun muassa laajentamalla Keskuspuistoa.  Tästä syystä asukasyhdistysten toive on, että kaupunki huomioi kirjelmän ja siinä mukana olevien tuhansien asukkaiden yhteisen toiveen jo valmisteluvaiheessa.

Espoon keskuspuisto on tärkeä sekä ihmisille että luonnolle!

tässä karttaliite.