Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Uudenmaan piiri ja Espyy antoivat yhteisen lausunnon Kalajärven kaavarungon luonnoksesta

Lausunnossaan Espyy ja Uudenmaan piiri toteavat, että rakentamista suunnitellaan liian lähelle luonnonsuojelualuetta ja että se uhkaa liito-oraville tärkeitä metsiä sekä muita arvokkaita metsä-alueita.

Kaavaratkaisu on ristiriidassa myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
kanssa vaarantaessaan keskeisen tärkeän ekologisen yhteyden. Lue lisää täältä