Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Val­ko­hän­tä­kau­ris heikentää luonnon monimuotoisuutta

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen näkyy monin tavoin myös täällä pääkaupunkiseudulla, missä luontoa ja luonnonkasveja hävittää räjähdysmäisesti lisääntynyt kauriskanta. Takana ovat ajat jolloin kauris pihapiirissä oli iloinen yllätys. Nyt ihastelemme jos jokin kevätkukka onkin säästynyt kauriiden tuhoilta lähimetsässä tai pihapiirissä. Kauriiden vaikutuksesta luontoon on jo tutkittua tietoa ja melkein jokaisella luonnossa liikkujalla myös omakohtaista kokemusta. Espyy toivookin, että kauriiden vaikutusta luontoon pyrittäisiin estämään tehokkaammin ja että valkohäntäkauris nimettäisiin vahingolliseksi vieraslajiksi ja kauriseläinten talviruokinta kiellettäisiin. Lue Espyyn kannanotto valkohäntäkauriista täältä

Valkohäntäkauris. Kuva: Blake Matheson / Flickr (CC BY-NC 2.0)