Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espyy valitti Finnoon asemakaavasta hallinto-oikeuteen

Äänekäs naurulokkiyhdyskunta tarjoaa turvaa muidenkin vesilintujen pesinnälle. Kuva: Jukka Ranta

Espyy valitti hallinto-oikeuteen valtuuston päätöksestä koskien Finnoon asemakaavaa. Asemakaava on jo toista kertaa Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltävänä, koska korkein hallinto-oikeus kumosi Espoon valtuuston ja hallinto-oikeuden aikaisemman päätöksen.  Espoon tekemät vähäiset parannukset hylättyyn asemakaavaan eivät Espyyn mielestä ole riittäviä. Espyy katsoo, että lintukosteikon suojavyöhykkeelle sijoittuva korkeiden asuinkerrostalojen laaja  kortteli uhkaa poikkeuksellisen arvokasta linnustoaluetta ja on MRL 54 §:n vastainen.  Suomenojan lintualtaan säilyminen tulisi turvata. Lue lisää täältä.