Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espyyn syyskokouksen antia

Espyyn syyskokous pidettiin 17.11.2022. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 ja valittiin puheenjohtaja ja uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä 4 varajäsentä. Lopuksi kuultiin dosentti Heikki Simolan esitelmä perinneympäristöjen luontokadosta.

Pappilantien pölyttäjäniityllä kasvaa
valko- ja puna-apilaa, siankärsämöä sekä nupullaan olevia
ahdekaunokkeja. Taustalla myös mataraa ja hiirenvirnoja. Kuva: Erkki Kaarnama

Tutustu toimintasuunnitelmaan v.2023 ja talousarvioon v.2023

Henkilövalinnat: Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Anni Simola ja hallituksen jäseniksi: Rainer Lahti, Raimo Volanen, Paula Mertsalmi, Erkki Kaarnama ja Leena Kauppila. Varajäseniksi valittiin Salla Nurkkala, Riitta Raunio, Riitta Salmela ja Heikki Simola. Jatkavat hallituksen jäsenet ovat: Eija Bär, Pirjo Itkonen, Kristiina Mod, Mikko Partio ja Juha Solantie. Lue lisää ptk

Toiminnantarkastajina jatkavat: Petro Pynnönen ja varalla Arja Heinämäki

Hallituksen järjestäytymiskokous on vuoden 2023 ensimmäinen kokous, jossa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut mahdolliset toimihenkilöt vuodelle 2023. Henkilöiden yhteystiedot löytyvät täältä:.

<