Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

He­po­kor­ven­kal­lion asemakaavaa koskeva Espyyn valitus sekä vastaselitys lähetetty Hallinto-oikeudelle

Espyy jätti 11.3. vastaselityksen Espoon kaupungin antamaan vastineeseen koskien Espyyn tekemää valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Lue lisää täältä:

Hepokorvenkalliosta jätettiin 28.12.2021 Helsingin Hallinto-oikeudelle valitus. Valituksen voit lukea täältä

Hepokorvenkallion Datakeskushanke on ollut julkisuudessa mm siksi, että hanke toteutuessaan vie osan Oittaan ulkoilualuetta, jättää alleen metsää ja sen tuottamat haitat Matalajärvelle tulisivat olemaan mittavia.

Hankkeen sijoituspaikkavaihtoehtoja ei ole tuotu vertailtaviksi ja näin mittavan hankkeen YVA-käsittely, jolle olisi ollut perusteet, on jätetty tekemättä.

Sitä minkälainen alue tämä Hepokorpi on vaikea nähdä paperilla tehdyistä suunnitelmista, mutta alla olevien videoiden avulla pääset tutustumaan siihen:

Katso Matalajärven suojeluyhdistyksen video tästä

Espyyn video Hepokorvenkallion metsästä tässä