Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Keski-Espoon mai­se­man­hoi­to­suun­ni­tel­ma si­dos­ryh­mä­ky­se­ly vv.2022-2032

Näkinmetsän keskiosan rinnemaastoa. Kuva: Virpi Sahi 2014

Espyy vastasi Espoon tekemään kyselyyn Keski-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2022-2032.

Espoo on asettanut suunnitelmalle haasteellisia tavoitteita joita Espyykin mielellään tukee. Keski-Espoon metsä- ja niittykohteista erityisen tärkeinä pidämme seuraavia alueita:

Näkinmetsän viheryhteys ja Mikkelän alueen pienet metsät
Kaupunginkallion jyrkkä metsäinen rinne
Espoonjoen varsi ja Kuninkaantien pientareet
Mankinjoen varsi
Keskuspuiston rajojen ulkopuolelle jäävät metsäalueet
Vantinkorven pohjoispuolen niitty

Tutustu lausuntoomme tarkemmin. Lue lisää täältä: