Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espyyn syyskokous pidettiin 20.10.2020

Kokouksen aluksi kuultiin Leena Kauppilan pitämä esitelmä: Kauriiden vaikutus Suomen luontoon. Katso esitelmä täältä:

Syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin jatkamaan Anni Simola

Muut hallituksen jäsenet ovat:

Eija Bär, Pirjo Itkonen, Juha Solantie, Mikko Partio, Kristiina Mod (valittu kaudelle 2020-2021 sekä nyt kaudelle 2021-2022 valitut Erkki Kaarnama, Leena Kauppila, Salla Nurkkala, Rainer Lahti ja Raimo Volanen

Varajäseniksi valittiin vuodelle 2021: Virpi Sahi, Riitta Salmela, Veikko Solantie. Lisäksi sovittiin, että hallitus voi valita vielä yhden lisähenkilön varajäseneksi.

Sääntöjen muutos hyväksyttiin muutamin sanamuutoskorjauksin.

Syyskokouksen pöytäkirja