Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espyy ja LähiTapiola järjestivät Karhusuonpuron kunnostustalkoot

Sähkökoekalastusta Gumbölenjoella. Kuva: Laura Ahopelto

Espoon ympäristöyhdistys järjesti Karhusuonpuron kunnostustalkoot yhteistyössä LähiTapiolan kanssa. Karhusuonpuron kunnostussuunnitelmasta ja työnohjauksesta vastasi Virtavesien hoitoyhdistyksen Aki Janatuinen.

Talkoot järjestettiin sunnuntaina 11.10.2015. Mukana talkoilemassa oli järjestäjien lisäksi mukavasti talkooväkeä sekä yhteistyökumppani LähiTapiolan edustaja.

Sunnuntainen talkoopäivä oli aurinkoinen ja lämpötila hieman pakkasen puolella. Vedenpinta oli uomissa matalalla ja virtaamat heikkoja kuivan ja vähäsateisen syksyn vuoksi. Matala vedenpinta ja heikot virtaukset vaikeuttavat taimenten nousua kutupaikoille.

Talkoot aloitettiin sähkökoekalastuksella ensin Gumbölenjoen puolella Myllykoskenpadon alapuolella. Gumbölenjoki laskee edelleen Mankinjoen kautta Espoonlahteen. Sähkökoe-kalastuksella seurataan vesistön kalakantaa ja se toistetaan tietyin aikavälein. Haaveihin saatiin muun muassa muutamia taimenen poikasia, hauen poikanen, ahven, made sekä kivisimppuja. Kalat mitattiin ja punnittiin, jonka jälkeen ne päästettiin takaisin puroon.

Toinen koekalastuspaikka ja itse talkookohde oli muutaman sadan metrin päässä sijaitseva Karhusuonpuro, joka on Gumbölenjoen sivupuro. Karhusuonpurosta sähkökoekalastuksen saalis oli suuri: jopa kolmisenkymmentä pientä taimenta, jotka jälleen punnituksen ja mittauksen jälkeen vapautettiin takaisin puroon. Purosta saatiin lisäksi kaksi sukukypsää taimenkoirasta, jotka olivat saapuneet odottelemaan kutuseuraa.

Varsinaisten purotalkoiden tavoitteena on luoda taimenille parempi kutusoraikko, johon taimenet nousevat kutemaan jopa mereltä asti. Kohteeseen oli tuotu karkeaa soraa, jota vyörytettiin ja lapioitiin puron pohjalle. Pohjaa myös siistittiin ja syvennettiin paikoin. Käsitöin tehtävä kunnostus ei vahingoita purouomaa eikä ympäröivää maastoa.

Taimenten kutuaika on lokakuussa, joten talkoot oli ajoitettu juuri sopivasti. Talkoiden päätteeksi taimenia saapuikin jo tarkastelemaan uutta sorattua elinympäristöään. Nyt kohteessa odotellaan vielä sateita, jotta vedenpinta nousee ja taimenet pääsevät kunnolla kutupuuhiin. Taimenen lisääntymismahdollisuuksien paranemisen lisäksi purouoman sorastus monipuolistaa pohjaeläimistöä, sillä riittävän suuri raekoko tarjoaa suojapaikkoja kivien väliin jäävissä koloissa.

Karhusuonpurossa talkoita jatketaan myös tulevina vuosina yhteistyössä Lähitapiolan kanssa.

Voit käydä tarkastelemassa lisää kuvia talkoista täältä: https://www.flickr.com/gp/136190540@N05/L0Zn9S

Virtavesien hoitoyhdistys seuraa muun muassa taimenkantoja ja kunnostaa virtavesikohteita. Käy tutustumassa heidän toimintaansa: http://virtavesi.com/index.php