Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Laajat hakkuut uhkaavat kaupungin metsiä Pohjois-Espoossa

Pohjois-Espoon metsää. Kuva: Virpi Sahi
Luontojärjestöt arvostelevat kaupungin hakkuu- ja hoitosuunnitelmia Pohjois-Espoon metsissä. Kaupunki aikoo käsitellä yli puolet omistamistaan metsistä ja äänestyttää suunnitelmaa internetissä pala kerrallaan metsäkuvioittain. Pohjois-Espoon metsäsuunnitelman ensimmäinen esittelytilaisuus pidetään keskiviikkona 28.1.2015 Espoon keskuksessa.
Pohjois-Espoon metsää. Kuva: Virpi Sahi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, Espoon ympäristöyhdistys ja Luonto-Liitto tiedottavat 27.1.2015

Kaupunki suunnittelee metsätöitä kattavasti ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin alueilla, joilla on tehty 2000-luvulla vain vähäisiä hakkuita. Pohjois-Espooseen on kehittynyt laajalti luonnontilaisen kaltaisia metsiä, joiden merkitys virkistyskäytölle ja luonnon monimuotoisuudelle on suuri. Noin 900 hehtaarin laajuiset harvennus-, pienaukko- ja muut hakkuut yksipuolistavat metsiä, jotka uudistuvat ja kehittyvät hyvin käsittelemättäkin. Taimikonhoito sekä nuoren metsän tai pienpuuston hoito mukaan lukien yli puolet 2 300 hehtaarin laajuisesta suunnittelualueesta käsiteltäisiin.

Metsäsuunnitelman tulee olla sopusoinnussa vanhojen metsien, lehtojen ja pienvesien suojelun sekä ekologisten yhteyksien ja Nuuksion järviylängön turvaamisen kanssa, jotka on kirjattu Espoon luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelmaan. Tekninen keskus on teettänyt suunnitelmaa varten metsien luontoarvojen selvityksen.

– Arvokkaita metsiä on tunnistettu niukasti samalla kun hakkuusuunnitelmat ovat mittavia. On selvää, että METSO-ohjelman luonnontieteellisiä valintaperusteita on sovellettu alkuperäistä ohjetta tiukemmin tai osa arvokohteista on jätetty tietoisesti pois, sanoo Espoon metsiin perehtynyt luontoasiantuntija Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä.

Karttapalautekyselyssä vastaaja voi äänestää suunnitellun toimenpiteen puolesta tai sitä vastaan sekä kommentoida toimenpiteitä metsäkuvioittain. Metsäkuvioista on ilmoitettu pinta-ala, alueen kuvaus ja suunniteltu toimenpide.

– Tosi-TV:stä ja Facebookista tuttu huutoäänestys ja peukuttaminen eivät yksin sovi Espoon upeiden metsien luontoarvojen ja hakattavien puumäärien arvioimiseen, toteaa Virpi Sahi Espoon ympäristöyhdistyksestä.

Luontojärjestöt julkaisivat kesäkuussa 2014 esityksensä eräistä Pohjois-Espoon arvokkaista metsäkohteista. Järjestöt ovat myös aiempina vuosina kommentoineet vuosittaisia metsätyöohjelmia, joista on paljastunut uhanalaisten luontotyyppien ja METSO-ohjelmaan sopivien kohteiden hakkuita. Vuoden 2015 metsätyöohjelmaa ei ollut mahdollista kommentoida.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tarkoituksena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen. Tavoitteena on suojella pysyvästi 96 000 hehtaaria metsiä vuoteen 2025 mennessä. Kevään 2015 eduskuntavaaleihin päättyvällä hallituskaudella kuntien, seurakuntien ja muiden ei-valtiollisten julkisyhteisöjen oli tarkoitus suojella 7 000 hehtaaria metsiä, mistä toteutuu vain 3 000 hehtaaria. Vuoden 2014 loppuun mennessä pysyviä METSO-kohteita on perustettu 40 000 hehtaaria, josta 3 000 hehtaaria Uudellamaalla. Lisäksi on perustettu 10 000 hehtaaria METSO-kohteita valtionmaille 96 000 hehtaarin kiintiön ulkopuolelta. Kaikkiaan metsistä on Etelä-Suomessa suojeltu pari prosenttia.

Espoon ympäristöyhdistys ja Uudenmaan piiri ovat Suomen luonnonsuojeluliiton paikallis- ja piirijärjestöjä ja Luonto-Liitto sen nuorisojärjestö.

Lisätietoa:

Keijo Savola, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, puh. 045 652 1974, keijo.savola () sll.fi

Virpi Sahi, Espoon ympäristöyhdistys, puh. 050 308 24 57, virpi.sahi () sll.fi

Lauri Kajander, Luonto-Liitto, puh. 045 117 9610, lauri.kajander () luontoliitto.fi

Liitteet: