Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Met­sä­työ­oh­jel­ma 2014

Espoon metsätyöohjelma 2014 esittää kaupungin metsiin hakkuita, harvennuksia ja muita metsätöitä lähes 200 metsikkökuviolle. Varsinaisten kohteiden lisäksi ohjelma listaa yli 100 kuvion verran varakohteita.

Bembölen ulkoilualueen (Oittaa) esimerkki havainnollistaa kaupungin metsätöiden suunnittelun ongelmia. Oittaa kuuluu Nuuksion järviylänköön ja luontoarvot täyttävät laajalti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) mitat. Metsätyöohjelma ehdottaa metsätöitä moniin arvokkaisiin, luonnontilaisen kaltaisiin kangas-, kallio-, ja lehtometsiin sekä korville ja rämeille. Luonto- ja virkistysarvot ovat uhattuina myös muun muassa Karhusaaressa, Veinin Sienimetsässä, Röylän Buusintiellä, Siikajärven Heinäslammella, Niipperin Myllypuron seudulla sekä Myllyjärven, Gillermossenin ja Sorvalampi-Häkläjärven seudulla.

Metsätyöohjelmaa valmisteltiin alkuvuonna 2013 ilman luontoarvojen tarkastelua ja osallistamista, käyttäen osin vanhentuneita suunnittelutietoja. Se on ristiriidassa kaupungin tuoreen luonnon monimuotoisuuden suojelun toimintaohjelman kanssa.

Espoon tilaaja-tuottajamallissa tekninen keskus suunnittelee metsänhoito14työt ja tilaa toteutuksen Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitokselta. Tekninen keskus pyysi järjestöiltä metsätyöohjelmaan lausunnon, johon se ei ole toistaiseksi antanut kirjallista vastinetta.

Lue lisää: