Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Sai­maan­norp­pa­kan­ta hienoisessa kasvussa – kalanpyydykset ja geneettisen monimuotoisuuden heikkeneminen uhkaavat edelleen

”Keväiset verkkokalastusrajoitukset ovat estäneet norppien kevät- ja alkukesän kalanpyydyskuolemia, mutta samalla verkkokuolemat ovat siirtyneet myöhemmäksi”, kirjoittaa Hanne Kosonen.

Teksti ja kuva Hanne Kosonen

Julkaistu Luonnonsuojelija-lehdessä 2/2023

Kulunut talvi oli runsasluminen, ja se ennakoi saimaannorpalle lupaavaa kuuttimäärää. Metsähallituksen päätöksellä saimaannorppien pesintää turvataan lähtökohtaisesti joka vuosi apukinoskolauksin. Tänäkin talvena vapaaehtoiset kolasivat yhteensä noin 250 apukinosta eri puolilla Saimaata. Luonnonsuojeluliitto osallistui apukinoskolauksiin vastuualueillaan Etelä-Saimaalla ja Savonlinnan seudulla. Eri puolilla Saimaata oli kokeilussa myös 22 keinopesää, joista saatiin lupaavia tuloksia.

Syntyneistä kuuteista saadaan tieto keväisissä pesälaskennoissa. Tänä keväänä pesälaskennat ajoittuivat pääsiäisen aikaan. Luonnonsuojeluliitto osallistui laskentoihin vastuualueellaan eteläisellä Saimaalla. Pesälaskentojen tuloksia tarkennetaan vielä jäiden lähdön jälkeen sukelluksilla. Kannanseurannasta vastaava Metsähallitus tiedottaa syntyneiden kuuttien lukumäärästä alkukesästä.

Saimaalla uiskentelee viimeisimmän kanta-arvion mukaan 430–440 norppaa. Kanta on hienoisessa kasvussa, mutta norppien geneettinen monimuotoisuus heikkenee edelleen. Kanta on myös geneettisesti eriytynyt osapopulaatioiksi Saimaan eri osiin. Kotipaikkauskollisena saimaannorppa pesii vuodesta toiseen samoilla alueilla, mikä vähentää geenivirtaa eri alueiden välillä. Tänä keväänä kokeillaan siirtää enintään kymmenen aikuista norppaa keskeisiltä norppavesiltä Pihlajavedeltä geneettisesti köyhemmille Kolovedelle ja Etelä-Saimaalle.

Keväiset verkkokalastusrajoitukset saimaannorpan kuuttien suojaksi ovat voimassa keskeisillä norppien elinalueilla vuosittain 15.4.–30.6. Solmuväliltään alle 22 millimetrin muikkuverkkojen osalta kielto päättyy jo 20.6. Rajoitusalueet perustuvat havaittuihin norppien poikaspesiin, niitä ympäröiviin suojavyöhykkeisiin sekä pesäpaikkoja yhdistäviin alueisiin. Tänä keväänä tietoon on tullut jo muutama rajoitusalueiden ulkopuolelle tai reuna-alueille syntynyt kuutti, ja kalastusrajoituksia pyritään lisäämään näillä alueilla.

Keväiset verkkokalastusrajoitukset ovat estäneet norppien kevät- ja alkukesän kalanpyydyskuolemia, mutta samalla verkkokuolemat ovat siirtyneet myöhemmäksi. Syys–talven 2022–2023 aikana tietoon tuli neljä verkkoihin tukehtunutta norppaa. Verkot eivät ole Saimaalla missään tai milloinkaan norppaturvallisia, eivät myöskään ankkuroituina.

Auta norppaa

Suomen luonnonsuojeluliitto kannustaa Saimaan alueen kalastajia siirtymään norppaturvalliseen kalastukseen ja järjestää Vaihda verkot katiskaan -tapahtuman Joroisten satamassa lauantaina 17. kesäkuuta.
Jaossa on maksutta sata norppaturvallista Saimaa-katiskaa.

Luonnonsuojeluliitto tekee myös norppaturvallista rysäpyydystä tunnetuksi Saimaan alueella.
Kaupassa, ravintolassa tai kalastajalla asioidessa kannattaa kysyä, mistä ja miten kala on pyydetty, ja ostaa vain norppaturvallisesti pyydettyä kalaa.

Tue uhanalaisen saimaannorpan suojelutyötä ja lahjoita:
sll.fi/lahjoita

Luonnonsuojelija-lehti on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenetu.
Tervetuloa norppajengiin! sll.fi/liity
Lue verkkolehteä: sll.fi/luonnonsuojelija

”Luonnonsuojelija lähestyy lohduttomilta tuntuvia teemoja tavalla, joka motivoi toimimaan ja rohkaisee lannistamisen sijaan!” (lukijapalaute 2019)

Lisätietoja

Hankekoordinaattori Hanne Kosonen

Jaa sosiaalisessa mediassa