Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Sininen manifesti merien suojelemiseksi

Suomen luonnonsuojeluliitto on mukana aloitteessa, jonka käynnistivät Seas At Risk, BirdLife, ClientEarth, Oceana, Surfrider Foundation Europe ja WWF.

Merien pelastussuunnitelmassa on käytännön toimia ja aikataulu niiden toteuttamiseksi. Tavoite on kääntää merien ja rannikoiden huono tila paremmaksi. Jotta tämä toteutuisi, toimia tarvitaan sekä merellä että maalla.

Tärkeintä on, että

– ainakin 30 % meristä pitää suojella 2030 mennessä

– siirtyä kestävään kalastukseen

– vähentää merien saastumista

– suunnitella ihmistoimet niin, että se auttaa meriekosysteemien elpymistä

Meriluonnon tila on huono. Näin on todettu esimerkiksi YM:n ilmastopaneelin  ja luontopaneelin  raporteissa. Ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden, vesien ja esimerkiksi kalojen yhteys on tajuttu entistä paremmin sekä meillä että muualla.

Euroopalla on tärkeä rooli nopeiden toimien käynnistämisessä merten pelastamiseksi. European Green Dealissa komissio on sitoutunut toteuttamaan ilmaston ja luonnon tilaa parantavia strategioita. Tarkoitus on suunnata rahaa ympäristötoimiin ja tehostaa ympäristölainsäädäntöä. Sininen manifesti on järjestöjen vastaus European Green Dealin meriosaan.

Lue koko manifesti

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa