Unelmamme sisävesistä

Vesistöissämme on saavutettu hyvä ekologinen tila. Lajien ja luontotyyppien suojelutaso on suotuisa. Elinvoimaiset, luontaisesti lisääntyvät vaelluskalakannat on palautettu myös rakennettuihin vesistöihin. Kansalaiset osallistuvat lähivesiänsä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Joet, järvet, purot, lammet ja lähteet ovat ilon aihe. Maailmalla Suomi tunnetaan puhtaiden ja juomakelpoisten luonnonvesien maana.

Tutustu sisävesistrategiaamme (pdf)

Kuva: Ansel Siegenthaler

Tavoitteemme

Luonnonsuojeluliitossa tehdään töitä sen eteen, että myös seuraavilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaista vesistämme. Luonnonsuojeluliitto suojelee monin tavoin tuhansia järviämme, monimuotoista pienvesiluontoa ja erityislaatuista Itämertamme.

Lue lisää vesitavoitteistamme