Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Uudenmaan piiri tekee käytännön suojelutyötä luonnonhoitohankkeessa

Hae luonnonhoitajaksi kesällä 2023

  • Haemme reippaita, keskiraskaaseen ulkotyöhön tottuneita henkilöitä Hyvinkäälle perustettavaan kolmen – neljän hengen työryhmään. Toivomme, että yhdellä henkilöllä olisi auto käytettävissä, koska kohteisiin ei pääse julkisilla. Maastokohteet sijaitsevat Hyvinkäällä, Mäntsälässä ja Espoossa. Pääosa töistä tehdään Hyvinkäällä.
  • HUOM: Palkattavalla henkilöllä tulee olla korkein palkkatuki.
  • Hakuaikaa 6.4. asti

Ota yhteyttä ja lähetä hakemus

  • toiminnanjohtaja Ursula Immonen, puh. 044 258 0598, tiedustelut arkisin klo 10 – 12
  • Hakemus lähetetään: ursula.immonen (a) sll.fi

Luonnonhoitohankkeella on takanaan jo pitkä taival

Uudenmaan piiri perusti ensimmäisen luonnonhoitohankkeen jo vuonna 2003 ja siten vuosi 2023 on Ketosirkan 20-vuotisen taipaleen juhlavuosi!  Alusta asti hankkeissa on ollut tavoitteena vaalia ja hoitaa lajistoltaan rikkaita tai muuten erityisiä luonnonympäristöjä. Luonnonhoitotyön tilaajina ja hankkeen yhteistyökumppaneina on ollut asiantuntevia tahoja, kuten Metsähallituksen Luontopalvelut ja Uudenmaan ELY-keskus.

Vuosien varrella tärkeitä hoitokohteita ovat olleet monet niityt ja kedot, jotka tarvitsevat säännöllistä huolenpitoa: niittoa, haravointia ja vesakon poistamista.  Piirin palkkaamat luonnonhoitajat ovat työskennelleet myös merenrantakohteissa esimerkiksi rehevöittäviä kasvilajeja ja haitallisia vieraslajeja poistaen. Vieraslajeja on torjuttu myös metsäisissä kohteissa ja uusympäristöissä kuten entisellä soranottoalueella sekä teiden ja rautateiden varsilla, mistä perinneympäristöjen eliölajit ovat löytäneet uusia elinpaikkoja.

Ketosirkan toiminta-alue on Uusimaa, Länsi-Uuteenmaahan painottuen. Luonnonhoitajiksi on alusta asti palkattu pitkäaikaistyöttömiä, jotka työnjohto opastaa työtehtäviin. Hankkeen tavoitteena on paitsi suojella luonnon monimuotoisuutta, myös tarjota mielekästä työtä hankkeen työntekijöille.

Lisätietoja hankkeesta:

Toiminnanjohtaja Ursula Immonen

  • p. 044 258 0598
  • etu.suku (a) sll.fi

Tue hankkeen toimintaa lahjoituksella

  • Luonnonhoitotyö läntisellä Uudellamalla – viite 32120

Rahankeräystili FI19 5542 2320 2737 58. Rahankeräyslupa nro RA/2020/889.

Katso videoita työkohteilta alempaa tältä sivulta.

Hankkeen toiminta

Maastokausi 2022

Ketosirkka-hanke jatkoi luonnonhoitotöitä maastokaudella, joka käynnistyi toukokuun aikana eri puolilla Uuttamaata. Koordinaattorina toimi Kaisa Kauranen. Luonnonhoitajista muodostettiin yhteensä neljä ryhmää: yksi Hankoon, kaksi Lohjalle ja yksi Hyvinkäälle. 

Tähän diasarjaan on koottu tietoja ja kuvien kautta välittyviä tunnelmia kauden 2022 varrelta.

Hankkeessa oli kaudella 2022 mainiot ja aikaansaavat työntekijät, mistä Uudenmaan piiri iloitsee.

Maastokausi 2021

Hanke hoiti maastokaudella 2021 arvokkaita luontokohteita läntisellä Uudellamaalla. Ketosirkka-luonnonhoitohankkeessa tehtiin töitä kolmen ryhmän voimin neljän kunnan alueella: Hangossa, Raaseporissa, Lohjalla ja Inkoossa. Luonnonhoitajat poistivat vieraslajeja, erityisesti kurtturuusua, ennallistivat sammalen valtaamia rantadyynejä, niittivät ketoja ja niittyjä sekä pitivät huolta Paikkarin ja Myllymäen torppien kulttuurihistoriallisesta ympäristöstä. Kaikki kohteet ovat luonnonarvoiltaan merkittäviä, ja niiden monipuolinen kasvi- ja eläinlajisto halutaan luonnonhoidon avulla säilyttää.

Kesän erikoisiin elämyksiin kuului muun muassa keltamajavankaalin, harmillisen ja hankalan vieraslajin poistaminen keskeltä metsää puroympäristöstä luonnonsuojelualueelta, jonne erikoisten kasvien ystävä keksi siirtää sen jo toistakymmentä vuotta sitten. Usean vuoden työstä huolimatta helposti leviävää ja vaikeasti poistettavaa kasvia löytyi edelleen.

Hyvällä porukalla saatiin aikaan hyvää jälkeä! Uudenmaan piiri kiittää ahkeria luonnonhoitajia kesän töistä.

Maastokausi 2020

Maastokaudella 2020 hoidettiin useita kohteita ympäri Uuttamaata. Työryhmiä oli Hangossa, Lohjalla ja Hyvinkäällä.

Hanke on toiminut useilla luonnonsuojelullisesti arvokkailla kohteilla ja monimuotoisuuden suojelu onkin yksi hankkeen toiminnan päämääristä. Alueita hoidetaan kullekin kohteelle tehdyn hoitosuunnitelman mukaisesti. Vieraslajien torjunta on yksi hankkeen toiminnan vahvuuksista.

Nykyinen hanke on jatkumoa Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin maisemanhoitohankkeille, joita on järjestetty jo vuodesta 2003 lähtien. Pitkät  yhteistyösuhteet kertovat luottamuksesta hankkeen toimintaan.

Olemme tehneet yhteistyötä muun muassa Rudus Oy:n kanssa Hyvinkään Suomiehen entisellä maanottokohteella. Entistä soranottoaluetta maisemoidaan monimuotoisemmaksi mm. perustamalla niittyalueita, paahdeympäristöjä, hyönteishotelleja ja torjumalla haitallisia vieraskasveja. Työt jatkuvat tällä kohteella vielä vuonna 2020.  Katso (kesto 5:12) video Suomiehestä.

Paikkarin torppa Sammatissa Lohjalla ja Myllymäen tila Nummi-Pusulassa (Lohja) ovat maakunnallisesti arvokkaita perinneympäristöjä. Kumpikin on sekä kulttuurihistoriallisesti että maisemallisesti arvokas.  Näiden Senaatti-kiinteistöjen ja Museoviraston hallinnoimien kohteiden luonnonhoito jatkuu yhteistyössä rakennusten hoidon suunnittelusta vastaavan Livady-arkkitehdit kanssa. Katso  video Paikkarin torpalta (kesto 9:16).

Kurtturuusu on erittäin haitallinen vieraskasvi, joka työllistää hanketta erityisesti Hangossa. Kolavikenissä torjuntatyön rahoittaa  Uudenmaan ELY-keskus ja Furuvikissä Metsähallitus.  Hienojen hiekkadyynien umpeenkasvua estetään  puustoa ja taimia raivaamalla. Katso (kesto 6:38) video työstämme Hangossa (2018).

Näiden  lisäksi hankkeen työntekijät hoitavat useita kohteita Natura 2000- alueilla, kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualuilla. Tästä esimerkkinä on Metsähallituksen hoidossa oleva yksityinen ls-alue Getskärin saarelta (video, kesto 5:51) Raaseporista.

Lohjan laajan kaupungin alueella on ollut vuosia hoidettavana useita perinneympäristöjä ja arvokkaita kasvikohteita. Tätä selittää mm. alueen kalkkikalliot ja vehmas luonto. Uudenmaan virkistysalueyhdistys hoidattaa omia alueitaan osin Ketosirkka II-hankkeella.

Videolinkit Ketosirkka-hankkeen toiminnasta

Videot ovat kesältä 2018 ja ne on ohjannut ja leikannut Mia Holopainen.

Suomies

Getskär

Hanko

Paikkari

Kesän 2018 työnteosta Suomiehen kohteessa Hyvinkäällä voit lukea tiedotteestamme:

Tiedote 28.11.2018 Suomiehen työkohteesta

 

Jättimäiseksi kasvava keltamajavankaali on suomalaisessa luonnossa eriskummallinen ilmestys. kuva: Kaisa Kauranen 2021.

Toiminta

Tule mukaan tekemään käytännön työtä luonnon puolesta!

Lue lisää

Perinnemaisemaryhmä UUPE

     'UUPE' hoitaa perinnemaisemia Uudenmaan alueella

Lue lisää

Kohtuusklubi

Kohtuusklubi on verkosto kaikille kohtuutaloudesta kiinnostuneille

Lue lisää

Itämeriryhmä

Itämeriryhmä suojelee vesiämme

Lue lisää

Retki-hanke

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin retkitoiminnan kehityshanke koulutti vuonna 2019 yhdistystoimijoita retkien järjestämisessä ja…

Lue lisää

SusiLIFE-hanke