Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Uudenmaan piirin Ketosirkka II-hanke tekee käytännön suojelutyötä

Maastotyöt alkavat toukokuussa 2021

Hanke hoitaa jälleen maastokaudella 2021 arvokkaita luontokohteita läntisellä Uudellamaalla. Töitä tehdään Hangossa, Raaseporissa ja Lohjalla.

Lisätietoja hankkeen toiminnasta ja työstä:

Työnjohtaja Tero Malinen

  • sähköposti: tero.malinen (a)sll.fi
  • puhelin 045 3290855

 Hankekoordinaattori Kaisa Kauranen

  • sähköposti: kaisa.kauranen (a)sll.fi

Tue hankkeen toimintaa lahjoituksella

  • Luonnonhoitotyö läntisellä Uudellamalla – viite 32120

Rahankeräystili FI19 5542 2320 2737 58. Rahankeräyslupa nro RA/2020/892.

Hankkeen toiminta

Hankkeessa hoidettiin maastokaudella 2020 useita kohteita ympäri Uuttamaata. Työryhmiä oli Hangossa, Lohjalla ja Hyvinkäällä.

Hanke on toiminut useilla luonnonsuojelullisesti arvokkailla kohteilla ja monimuotoisuuden suojelu onkin yksi hankkeen toiminnan päämääristä. Alueita hoidetaan kullekin kohteelle tehdyn hoitosuunnitelman mukaisesti. Vieraslajien torjunta on yksi hankkeen toiminnan vahvuuksista.

Nykyinen hanke on jatkumoa Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin maisemanhoitohankkeille, joita on järjestetty jo vuodesta 2003 lähtien. Pitkät  yhteistyösuhteet kertovat luottamuksesta hankkeen toimintaan.

Olemme tehneet yhteistyötä muun muassa Rudus Oy:n kanssa Hyvinkään Suomiehen entisellä maanottokohteella. Entistä soranottoaluetta maisemoidaan monimuotoisemmaksi mm. perustamalla niittyalueita, paahdeympäristöjä, hyönteishotelleja ja torjumalla haitallisia vieraskasveja. Työt jatkuvat tällä kohteella vielä vuonna 2020.  Katso (kesto 5:12) video Suomiehestä.

Paikkarin torppa Sammatissa Lohjalla ja Myllymäen tila Nummi-Pusulassa (Lohja) ovat maakunnallisesti arvokkaita perinneympäristöjä. Kumpikin on sekä kulttuurihistoriallisesti että maisemallisesti arvokas.  Näiden Senaatti-kiinteistöjen ja Museoviraston hallinnoimien kohteiden luonnonhoito jatkuu yhteistyössä rakennusten hoidon suunnittelusta vastaavan Livady-arkkitehdit kanssa. Katso  video Paikkarin torpalta (kesto 9:16).

Kurtturuusu on erittäin haitallinen vieraskasvi, joka työllistää hanketta erityisesti Hangossa. Kolavikenissä torjuntatyön rahoittaa  Uudenmaan ELY-keskus ja Furuvikissä Metsähallitus.  Hienojen hiekkadyynien umpeenkasvua estetään  puustoa ja taimia raivaamalla. Katso (kesto 6:38) video työstämme Hangossa.

Näiden  lisäksi hankkeen työntekijät hoitavat useita kohteita Natura 2000- alueilla, kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualuilla. Tästä esimerkkinä on Metsähallituksen hoidossa oleva yksityinen ls-alue Getskärin saarelta (video, kesto 5:51) Raaseporista.

Lohjan laajan kaupungin alueella on ollut vuosia hoidettavana useita perinneympäristöjä ja arvokkaita kasvikohteita. Tätä selittää mm. alueen kalkkikalliot ja vehmas luonto. Uudenmaan virkistysalueyhdistys hoidattaa omia alueitaan osin Ketosirkka II-hankkeella.

Videolinkit Ketosirkka-hankkeen toiminnasta ovat kesältä 2018 ja ne on ohjannut ja leikannut Mia Holopainen.

Suomies

Getskär

Hanko

Paikkari

Kesän 2018 työnteosta voit lukea tiedotteestamme:

Tiedote 28.11.2018 Suomiehen työkohteesta

Lisätietoja hankkeen toiminnasta ja työstä:

työnjohtaja Tero Malinen

  • sähköposti: tero.malinen (a)sll.fi
  • puhelin 045 3290855

koordinaattori Kaisa Kauranen

(Piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen on vuorotteluvapaalla v. 2021 kesäkauden)

Toiminta

Tule mukaan tekemään käytännön työtä luonnon puolesta!

Lue lisää

Perinnemaisemaryhmä UUPE

     'UUPE' hoitaa perinnemaisemia Uudenmaan alueella

Lue lisää

Kohtuusklubi

Kohtuusklubi on verkosto kaikille kohtuutaloudesta kiinnostuneille

Lue lisää

Itämeriryhmä

Itämeriryhmä suojelee vesiämme

Lue lisää

Retki-hanke

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin retkitoiminnan kehityshanke koulutti vuonna 2019 yhdistystoimijoita retkien järjestämisessä ja…

Lue lisää

SusiLIFE-hanke

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on kumppani maamme suurimmassa suden ja ihmisen rinnakkaiseloa edistävässä hankkeessa.

Lue lisää