Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Uudenmaan piirin Ketosirkka II-hanke tekee käytännön suojelutyötä. 

Hanke hakee palkkatukeen oikeutettuja työntekijöitä aikaisintaan huhtikuusta 2019 alkaen. Lue lisää. Toivomme myös uusia yhteistyökumppaneita hoitamaan arvokkaita uusmaalaisia luontoympäristöjä. Vieraslajien torjunta on yksi hankkeen toiminnan vahvuuksista.

Nykyisellään hanke on jatkumoa Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin maisemanhoitohankkeille, joita on järjestetty vuodesta 2003 lähtien. Pitkät  yhteistyösuhteet kertovat luottamuksesta hankkeen toimintaan.

Kesän 2019 aikana jatkamme yhteistyötä Rudus Oy:n kanssa Hyvinkään Suomiehen maanottokohteella. Entistä soranottoaluetta maisemoidaan monimuotoisemmaksi mm. perustamalla niittyalueita, paahdeympäristöjä, hyönteishotelleja ja torjumalla haitallisia vieraskasveja. Katso (kesto 5:12) video Suomiehestä.

Paikkarin torppa Sammatissa Lohjalla ja Myllymäen tila Nummi-Pusulassa ovat maakunnallisesti arvokkaita perinneympäristöjä. Kumpikin on sekä kulttuurihistoriallisesti että maisemallisesti arvokas.  Näiden Senaatti-kiinteistöjen ja Museoviraston hallinnoimien kohteiden luonnonhoito jatkuu yhä. Rakennusten hoidon suunnittelusta vastaa Livady-arkkitehdit. Katso (kesto 9:16) video Paikkarin torpalta

Kurtturuusu on erittäin haitallinen vieraskasvi, joka työllistää hanketta erityisesti Hangossa. Kolavikenissä torjuntatyön rahoittaa  Uudenmaan ELY-keskus ja Furuvikissä Metsähallitus.  Hienojen hiekkadyynien umpeenkasvua estetään  puustoa ja taimia raivaamalla. Katso (kesto 6:38) video työstämme Hangossa.

Näiden  lisäksi hankkeen työntekijät hoitavat useita kohteita Natura 2000- alueilla, kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualuilla. Tästä esimerkkinä on Metsähallituksen hoidossa oleva yksityinen ls-alue Getskärin saarelta (video, kesto 5:51) Raaseporista.

Lohjan laajan kaupungin alueella on hoidettavana useita perinneympäristöjä ja arvokkaita kasvikohteita. Tätä selittää mm. alueen kalkkikalliot ja vehmas luonto. Uudenmaan virkistysalueyhdistys hoidattaa omia alueitaan osin Ketosirkka II-hankkeella.

Vielä kootusti videolinkit Ketosirkka-hankkeen toiminnasta kesältä 2018:

Suomies

Getskär

Hanko

Paikkari

 

Tiedote 28.11.2018 Suomiehen työkohteesta

 

Lisätietoja hankkeen toiminnasta ja työstä:

työnjohtaja Tero Malinen

  • sähköposti: tero.malinen(at)sll.fi
  • puhelin 045-3290855

piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen

  • sähköposti: ursula.immonen(at)sll.fi
  • puhelin 044 258 0598

 

Toiminta

Tule mukaan tekemään käytännön työtä luonnon puolesta!

Lue lisää

Perinnemaisemaryhmä

     Perinnemaisemien hoitoa Uudenmaan alueella vapaaehtoisvoimin

Lue lisää

Kohtuusklubi

Kohtuusklubi on verkosto kaikille kohtuutaloudesta kiinnostuneille

Lue lisää

Itämeriryhmä

Itämeriryhmä suojelee vesiämme

Lue lisää

Retki-hanke

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin retkitoiminnan kehityshanke 2019

Lue lisää