Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Melu / hiljaisuus

Melu ja hiljaiset alueet

Simon Forsyth (CC by 2.0)Ihmistoiminnan aiheittama melu on kasvava ympäristöongelma. Melu on ääntä, joka koetaan epämiellyttävänä tai häiritsevänä. Liiallisen melun on todettu olevan terveydelle haitallista ja aiheuttavan mm. kuulovaurioita, keskittymisvaikeuksia ja unihäiriöitä.

Meluseminaari 8.10.2015

Melu vähentää viihtyisyyttä etenkin asumiseen ja virkistyskäyttöön tarkoitetuilla alueilla. Noin miljoonan suomalaisen arvellaan asuvan alueilla, joilla ympäristömelu ylittää päivisin valtioneuvoston asettaman ohjarvon 55 dB. Melulla on vaikutusta myös eläimiin ja muuhun luontoon. Melu heikentää ympäristön laatua ja viihtyvyyttä, joten sillä on myös taloudellisia haittavaikutuksia. Ylivoimaisesti yleisin melun aiheuttaja on tieliikenne. Melua syntyy myös raide- ja lentoliikenteestä, teollisuudesta, vapaa-ajan toiminnoista, rakennus- ja puhtaanapitotöistä sekä muun muassa ulkoilmakonserteista ja -tapahtumista.

Kuva: aih65 / ikkunasuomenluontoon.fi

Alue määritellään hiljaiseksi silloin, kun sen äänimaisema koostuu pääosin luonnon äänistä ja ihmisen aiheuttamat äänet ovat satunnaisia tai vähäisiä. Muuta ympäristöä hiljaisemmat alueet ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikkoja ja mitä helpommin ne ovat saavutettavissa, sitä merkittävämpiä ne ovat. Hiljaiset alueet ovat kuitenkin etenkin kaupungistuneilla alueilla käymässä vähiin.

Valtioneuvosto esitti jo vuonna 2003, että maakuntaliittojen tulee selvittää, missä sijaitsevat luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kannalta merkittävimmät hiljaiset luonnonalueet ja miten ne voidaan säilyttää. Satakuntaliitto selvitti ensimmäisenä maakuntansa hiljaiset alueet vuonna 2004. Sittemmin selvityksen ovat tehneet myös ainakin Kainuun, Uudenmaan, Pohjois-Savon, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan liitot. Toistaiseksi merkintä hiljaisista alueista löytyy vain kahdesta maakuntakaavasta, Satakunnan ja Pohjois-Savon. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on jo useita kertoja vaatinut Uudenmaan maakuntakaavaan merkintöjä hiljaisista alueista niiden turvaamiseksi. Uudenmaan 1. vaihekaavan yhteydessä tehtiin selvitys hiljaisista alueista Uudellamaalla jo vuonna 2007, mutta itse kaavaan ei hiljaisia alueita ole edelleenkään merkitty.

 

Lisätietoja antaa Uudenmaan piirin entinen puheenjohtaja,

meluasiantuntija Pertti Sundqvist, p. 050 432 8281

pertti.sundqvist(at)sll.fi