Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Pää­kau­pun­ki­seu­dun lähiluonto esillä Maailma kylässä–festareilla

Kartalla pääkaupunkiseudun luontokohteita esiteltynä eri värein sen mukaan ovatko ne säästyneet luontotuhoilta, uhattuna vai kohtaloltaan epäselviä. Jutusta lisätietoja.
Useaa pääkaupunkiseudun luontokohdetta uhkaa esimerkiksi rakentaminen. Kuva: Luonnonsuojeluliitto

Tervetuloa Maailma kylässä–festareille

Helsy ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri esittelevät toimintaansa Suvilahden Kattilahallissa lauantaina 25.5. klo 11–21 ja sunnuntaina 26.5. klo 11–19.

Luonnonsuojeluliitto ja Uudenmaan piiri osallistuvat Maailma kylässä–festivaalin puheohjelmaan su 26.5.2024 15.30-15.55 keskustelupaneelilla Tapaus Stansvik – Planetaarinen terveys alkaa lähimetsästä. Lue lisää artikkelin lopusta!

Jäsenenä tuet arvokasta työtä lähiluonnon puolesta

Liity Luonnonsuojeluliiton jäseneksi! Kun liityt jäseneksi Maailma kylässä–festarin aikana, saat jäsenlahjaksi Luonnonsuojeluliiton retrologokassin.

Jäsenillä on kansalaisjärjestössä valtava merkitys. Suomen luonnonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja sen paikallisyhdistykset työskentelevät pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä muun muassa alla olevien kohteiden parissa. Jäsenenä olet mukana ja tuet vaikuttavaa työtä lähiluonnon ykköspuolustajana!

Helsinki

Östersundom (keltainen: kohtalo epäselvä)
Helsy on puolustanut alueen luontoa pitkään. Pahin rakentaminen luontoon onnistuttiin torjumaan, mutta myös uusissa suunnitteluperiaatteissa osoitetaan rakentamista arvokkaisiin metsiin. Helsy on perustanut Östersundom-ryhmän vaikuttamaan alueen luonnon puolesta.

Stansvik ja Kruunuvuorenranta (keltainen: kohtalo epäselvä)
Helsy on puolustanut alueen luontoa pitkään yhdessä kyläyhdistyksen kanssa. Myöhemmin mukaan on tullut myös mm. Luontoliiton Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja ja Stansvikin puolesta -kansanliike. Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarviointi on kesken ja Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden asemakaavaan katutöiden toteutus tauolla.

Matokallion metsä (vihreä: säästyy)
Metsä säästyy usean tahon yhteistyön tuloksena. Kaupunki päätyi etsimään luisteluhallille vaihtoehtoisen paikan.

Vartiosaari (vihreä: säästyy)
Säästyy virkistys- ja suojelualueena. Kamppailussa rakentamista vastaan on ollut monta vaihetta.

Töölönlahti (keltainen: kohtalo epäselvä)
Kaupunki kannattaa Helsyn ja kaupunginosayhdistysten vuonna 2022 tekemää aloitetta alueen suojelemiseksi, mutta virallista päätöstä ei ole vielä tehty. Alueella on käynnissä myös Töölönlahden tilaa uhkaavia hankkeita, mm. kaupungin suunnitelma rakentaa pato Töölönlahden ja Eläintarhanlahden välille.

Kumpulan vaahterametsä (punainen: uhattuna)
Aktiivinen vaikuttaminen ei ole toistaiseksi hillinnyt arvometsän rakentamissuunnitelmia.

Riistavuoren puisto (punainen: uhattuna)
Helsy on vuosia muistuttanut raskaan rakentamisen uhkaamaan alueen metsien arvoista.

Lauttasaari–Lapinlahti (punainen: uhattuna)
Pohjoisosaa ja Seurasaarenselkää uhkaa merentäyttö ja tehorakentaminen, Lapinlahden puistoa myös satamatunnelihanke. Helsy on ottanut kantaa ja tiedottanut aluetta uhkaavista hankkeista.

Malmi (punainen: uhattuna)
Lentokenttäalueen kaavoitus uhkaa laajasti alueen niitty- ja metsäalueita. Helsy on puolustanut aluetta vuosien ajan.

Vantaa

Päiväkummun pientalotontit ja virkistysalue (punainen: uhattuna)
Tekeillä asemakaava, joka levittäisi vanhaa omakotitaloaluetta Keravanjoen varressa arvokkaisiin metsiin, mm. luonnonsuojelualuetasoisiin runsaslahopuustoisiin lehtoihin. Piiri on lausunut kaavaluonnoksesta äskettäin ja seuraa hanketta.

Kivistön asemanseudun metsät (punainen: uhattuna)
Lentoradan myötä alueelle rakennettiin juna-asema, jonka ympäristöön suunnitellaan hyvin tiivistä rakentamista. Kaavoitus perustui alunperin puutteellisiin luontoselvityksiin, joissa ei tunnistettu alueen metsien luontoarvoja. Piiri ja Vantaan yhdistys ovat yrittäneet vaikuttaa alueen kaavoitukseen vuosia kaavalausunnoilla ja -valituksilla. Yksi asemakaava kaatui hallinto-oikeudessa luontoarvojen takia. Tärkeintä metsäaluetta uhkaa kuitenkin edelleen kaavoitus ja rakentaminen.

Linnaisten metsä (punainen: uhattuna)
Vuosia kiivaan kamppailun kohteena ollut maakunnallisesti arvokkaan metsäalueen osa on rakentamisen uhkaama. Omakotitaloalueen laajennus uhkaa alueen harvinaislaatuisia suoluontotyyppejä ja noroverkostoa. Alueella esiintyy myös liito-oravaa.

Vantaankosken viilatehdas (vihreä: säästynyt)
Vuosikymmeniä sitten pelastettu. Kaupunki aikoi purkaa tahallisesti rapistumaan jätetyn rakennuksen koskimaisemassa. Vantaan kylä, kulttuuriympäristö, Vantaankosken rannalla.

Vantaankosken mylly (keltainen: suunnittelu valmis)
Rapistumaan jäänyt vesimyllyrakennus, jota alkuun yritti yksityinen henkilö korjata mutta käytännössä ei tehnyt mitään parannuksia. Uusi suunnitelma hulppea hotellialue arvokosken länsirannalla. Saatiin suunnitelmia supistetuksi. Silti maisema ei enää entinen. Alue on vielä rakentamatta.

Espoo

Hepokorpi Microsoftin datakeskus (punainen: uhattuna)
Oittaan ja Bodominjärven sekä Matalajärven läheisyyteen on nousemassa neljän eduskuntatalon kokoinen Microsoftin datakeskus, joka tulee moninkertaistamaan Espoon sähkönkulutuksen ja lämmittämään hukkalämmöllä ympäristöä noin puolet vuodesta kun kaukolämpöä ei käytetä. Rakentaminen uhkaa Matalajärven Natura-alueen luontoa ja pienentää virkistysalueena ja ekologisena käytävänä toiminutta metsäaluetta ratkaisevasti.

Finnoon lintuallas (punainen: uhattuna)
Finnoon kaava on metroaseman läheisyyden vuoksi laadittu liian massiivisena ja tiheänä sekä aivan liian lähelle kansallisesti tärkeänä lintualueena pidettyä Suomenojan lintuallasta.
Lintualtaan vedenkorkeudesta on huolehdittu aikaisemmin, mutta Espyyn valitettua asemakaavasta toistuvasti on lintualtaan vedensäätely jätetty tekemättä. Jo toteutetun rakentamisen on todettu vähentäneen alueen naurulokkikantaa merkittävästi n. 70 % entisestä lukumäärästä. Naurulokkikannan vähentyminen vähentää myös muita alueella pesiviä vesilintuja, mm. punasotkia, harmaasorsia, mustakurkku-uikkuja, liejukanoja, nokikanoja ja lapasorsia.

Espoo-Salo–ratahanke (keltainen: kohtalo epäselvä)
Espoo-Salo–ratahanke uhkaa toteutuessaan isojakin metsäalueita, mm. Mynttilän metsää, joka on suurelta osin vielä koskematon metsä. Espyy kannattaa 0-vaihtoehdon tutkimista ja toteutusta osittain kaksiraiteisena, jota ei ole vaihtoehtona otettu ollenkaan käsittelyyn ja suunnitteluun.

Lasihytin kaava Kauklahdessa (keltainen: kohtalo epäselvä)
Lasihytin kaavoitus Kauklahdessa uhkaa Espoojoenvarren luontoa. Kaavaluonnoksesta jätetty muistutuksia yhdessä Pro Espoonjokiyhdistyksen kanssa. Jokivarsi osana Espoon tärkeimpiä perinnemaisemia tulee suunnitella pienemmille rakennusmassoille ja vanhaa rakennuskantaa suojellen.

Jokisillan alue Espoon tuomioseurakunnan vieressä (vihreä: säästynyt)
Jokisillan alue Espoon tuomikirkkoseurakunnan ja Lagstadin alueiden vieressä säästyi massiiviselta terassitalojen rakentamiselta aivan haustausmaan viereen kun kaupunki lopetti kaavoituksen (valituksessa mm. Espyy ja muita yhdistyksiä)

Espoon keskuspuiston rajojen vahvistamiseen vaikuttaminen (keltainen: kohtalo epäselvä)
Mukana Espyyn lisäksi on toistakymmentä asukasyhdistystä. Espoon uusi yleiskaava 2060 näyttää säästävän paljon yhdistysten esittämistä alueista. Kaava tulee nähtäville piakkoin ja puuttuvien, mutta tärkeiksi katsottujen keskuspuiston reuna-alueiden osalta ollaan jättämässä muutosesityksiä valmistellla olevaan kaavaan yhdessä asukasyhdistysten kanssa.

Liity jäseneksi jo tänään

Jäsenillä on kansalaisjärjestössä valtava merkitys. Jäsenenä olet mukana ja tuet vaikuttavaa työtä lähiluonnon ykköspuolustajana!

Liity siis Luonnonsuojeluliiton jäseneksi. Kun liityt Luonnonsuojeluliiton jäseneksi Maailma kylässä–festareiden aikana, saat jäsenlahjaksi Luonnonsuojeluliiton retrologokassin.

Luonnonsuojeluliitto ja piiri mukana myös puheohjelmassa

Luonnonsuojeluliitto ja Uudenmaan piiri osallistuvat Maailma kylässä–festivaalin puheohjelmaan su 26.5.2024 15.30-15.55 keskustelupaneelilla Tapaus Stansvik – Planetaarinen terveys alkaa lähimetsästä.

Ohjelmaa voi seurata festivaalin Puhelavalla Tiivistämössä tai striimin välityksellä festivaalin verkkosivuilla.

Paneelin jälkeen voi jatkaa keskustelua lämpiössä klo 16. Lue lisää paneelista