Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lähiluonto on investointi kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen

Luonnossa liikkuminen lisää monipuolisesti hyvinvointia, mikä on syytä muistaa myös kaavoituksessa. Kuva: Raisa Kyllikki Ranta

TIEDOTE 25.4.2024

Piirin kevätkokouksen 17.4.2024 julkilausuma.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kevätkokous 17.4.2024 muistuttaa lähiluonnon terveyshyödyistä. Piiri kannustaa kuntia huolehtimaan viheralueiden riittävästä määrästä ja luonnon monimuotoisuudesta kaikessa päätöksenteossaan. Kaavoituksessa on tarpeen arvioida aiempaa tarkemmin luonnon asukkaille tuottamia hyvinvointi- ja terveyshyötyjä sekä näihin kohdistuvia vaikutuksia.

Monimuotoiset luontoalueet ovat välttämättömiä ihmisten fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Kunnissa houkuttelevat virkistyskäyttöön sopivat viheralueet on perusteltua nähdä hyvinvointipalveluna, joka edistää monipuolisesti asukkaiden terveyttä ja kunnan vetovoimaa.

Luonnonvarakeskuksen Luonnon virkistyskäyttö 2020 -tutkimuksen mukaan lähes kaikki suomalaiset harrastavat ulkoilua ja suurin osa ulkoilukerroista suuntautuu lähiluontoon. Lähivirkistyskerroista yli puolet suuntautuu kuntien ylläpitämille ulkoilualueille tai ulkoilureiteille. Kaavoituksen kautta kuntien vaikutusvalta useimpien suomalaisten lähiluontoon on vielä suurempi.

Luonnossa liikkumisen tuottamat monet terveyshyödyt tuovat suoraa taloudellista hyötyä vähentämällä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ja ylläpitämällä ihmisten työkykyä. Tutkimusten mukaan jo pelkkä oleskelu luontoympäristössä, riippumatta luonnossa tapahtuvasta toiminnasta, lisää positiivisia tunteita ja nopeuttaa stressistä toipumista. Ulkoilu luonnossa parantaa mielialaa, koettua terveyttä ja kuntoa sekä auttaa irtautumaan arjesta ja parantaa esimerkiksi itsetuntoa. Samalla se laskee matala-asteista tulehdusta ja korkeaa verenpainetta. Monimuotoisella luonnolla on hyödyllinen, monimuotoistava vaikutus ihmisen mikrobiomiin, joka nykyään myös kärsii luontokadosta. Vähäisen monimuotoisuuden seurauksena riski sairastua mm. astmaan tai allergisiin sairauksiin kasvaa.  

Luontoalueet lisäävät kuntalaisten tasa-arvoa, koska niiden käyttö on ilmaista.  Viherympäristön merkitys korostuu lasten, nuorten, ikääntyvien ja huonommassa sosioekonomisessa asemassa olevien kohdalla. Orpon hallituksen tekemät valtiontalouden leikkaukset heikentävät entisestään monien näihin ryhmiin kuuluvien ihmisten taloudellista asemaa, mikä osaltaan korostaa ilmaiseksi kaikkien saavutettavissa olevien luontoalueiden merkitystä. Hyvinvointivaikutusten saavuttamiseksi monimuotoista luontoa on säilytettävä lähellä ihmisiä. Myös esteettömät reitit ovat tärkeitä, mutta ne on toteutettava monimuotoisuuden ehdoilla. 

Metsätaloustoimenpiteet ovat virkistyskäytön kannalta lähes aina haitallisia, mikä pitäisi kuntien omissa metsissä ottaa huomioon metsätalouden tuottamia hyötyjä ja haittoja arvioitaessa. Virkistysarvojen, luonnon monimuotoisuuden ja hiilensidonnan turvaaminen ovat metsissä toisiaan tukevia tavoitteita.

Vuodet 2024 ja 2025 ovat Suomen luonnonsuojeluliitossa valtakunnallisesti lähiluonnon teemavuosia. Liitto sekä sen piirit ja paikallisyhdistykset puolustavat väsymättä lähiluontoa siihen kohdistuvilta uhilta ja järjestävät lukemattomia retkiä lähiluontoon, talkoita ja muita tapahtumia. Teemavuonna kerromme muun muassa lähimetsien merkityksestä ja kannustamme ihmisiä ja yhteisöjä monimuotoisten pihojen, pientareiden ja puistojen kehittämiseen. Haluamme myös vahvistaa varsinkin kuntien ja seurakuntien roolia metsien monimuotoisuuden suojelussa ja ilmastokriisin ratkaisuissa.

Uudenmaan piiri on jäsenmäärältään Suomen luonnonsuojeluliiton suurin piiri, jonka muodostavat 21 paikallista luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistystä. Vuonna 2024 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri täyttää 50 vuotta. Piiri julkaisee lähiluonnon teemavuoden kunniaksi Kuntametsäoppaan, jossa tarjotaan runsaasti taustatietoa ja vinkkejä lähimetsien puolustamisesta kiinnostuneille.

Yhteystiedot:

  • Laura Räsänen, puheenjohtaja, sposti: laura.rasanen(a)kotikone.fi, p. 050 438 9795
  • Lauri Kajander, erityisasiantuntija, sposti: uusimaa(a)sll.fi, p. 045 114 0088
  • Ursula Immonen, toiminnanjohtaja, sposti: uusimaa(a)sll.fi, p. 044 258 0598

Lisätietoa: