Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Ilvesten metsästykseltä puuttuvat perusteet

Ilves istuu lumisessa maisemassa ja nuolee tassuaan.
Ilves ei aiheuta vaaraa ihmisille. Sen sijaan ilves on hyödyllinen pitäessään kurissa vieraslajien, kuten valkohäntäkauriin ja supikoiran kantoja. Kuva Federico Di Dio Photography: Unsplash.

TIEDOTE 15.11.2023

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin syyskokouksen 11.11.2023 julkilausuma:

Ilvesten perusteeton metsästys on aika lopettaa

Ilvesten perusteeton metsästys on aika lopettaa. Ilves ei aiheuta vaaraa ihmisille. Sen sijaan ilves on hyödyllinen pitäessään kurissa vieraslajien, kuten valkohäntäkauriin ja supikoiran kantoja. Ilves hidastaa luontaisesti myös metsäkauriskannan kasvua.

Suomalaiset ymmärtävät, että upea ilves kuuluu Suomen luontoon, eikä sen tappamiseen ole yleensä mitään syytä. Vuodesta toiseen vaihtelevilla heikoilla perusteluilla myönnetyt poikkeusluvat eivät ole hyväksyttävä käytäntö. Riistahallinnon on aika huomioida muidenkin kuin metsästäjien näkemyksiä.

Uudenmaan piiri ja yhdistykset valittivat poikkeuslupapäätöksistä

Ilves on rauhoitettu ja EU:n luontodirektiivin tiukasti suojelema laji. Suomen riistakeskuksen myöntämillä poikkeusluvilla olisi kuitenkin mahdollista tappaa poronhoitoalueen eteläpuolisessa Suomessa tänä talvena 300 ilvestä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja sen paikallisyhdistykset valittivat Uudenmaan alueen kaikista 17:stä lupapäätöksestä, jotka mahdollistaisivat yhteensä 25 ilveksen tappamisen. Koko maassa Suomen luonnonsuojeluliiton piirit ja yhdistykset ovat jättäneet paikallisiin hallinto-oikeuksiin yhteensä 168 valitusta, jotka kattavat lähes kaikki myönnetyt luvat.

Perusteet eivät ole lainmukaisia tai riittäviä

Suomen riistakeskus perustelee lupien myöntämistä ”kannanhoidolla” ja ”paikallisyhteisön sitouttamisella ilveskannan hoitosuunnitelman toteuttamiseen ilveskannan kasvunopeutta säätelemällä vuosittaisilla verotustason muutoksilla kannan kehityksen mukaan”. Paikallisyhteisöllä viitataan ilmeisesti tässä yhteydessä vain metsästäjiin. Riistakeskuksen perustelut ilvesten poikkeusluville eivät ole Suomen luonnonsuojeluliiton ja sen piirien käsityksen mukaan lainmukaisia.

Korkein hallinto-oikeus on tänä ja viime vuonna todennut päätöksissään sekä ilveksen että karhun kannanhoidolliseen metsästykseen tarkoitettujen aikaisempien poikkeuslupien olleen lainvastaisia. Näiden ratkaisujen valossa “paikallisyhteisön sitouttaminen” ei ole riittävä peruste 300 tiukasti suojellun ilveksen tappamiselle.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja paikallisyhdistykset työskentelevät ilveksen elinmahdollisuuksien turvaamiseksi metsästyksen rajoittamisen lisäksi myös muun muassa vaikuttamalla kaavoitukseen ja edistämällä arvokkaiden laajojen metsäalueiden ja toimivien ekologisten yhteyksien suojelua.

Piirihallituksen uuden kokoonpanon löydät täältä.

Lisätietoja

Suomen luonnonsuojeliiton Uudenmaan piiri ry

Lauri Kajander
erityisasiantuntija
lauri.kajander (a) sll.fi
puh. 045 114 0088

Laura Räsänen
puheenjohtaja
laura.rasanen (a) kotikone.fi
050 438 9795

Ursula Immonen
toiminnanjohtaja
ursula.immonen (a) sll.fi
044 258 0598