Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Ketosirkka – luonnon mo­ni­muo­toi­suus­hank­keen kaksivuotinen kausi on päättymässä

Luonnonhoidon ansiosta keltamatara alkoi kukkia Gunnarsin kedolla Hangossa pitkän tauon jälkeen. Kuva: Jari Kurjonen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin koordinoima Helmi-rahoitteinen Ketosirkka – luonnon monimuotoisuushanke päättyy marraskuussa 2023. Hanke käynnistettiin maaliskuussa 2022. 

Ketosirkka Helmi-hanke on osa ympäristöministeriön alaista Helmi-elinympäristöohjelmaa, josta hanke saa pääosan rahoituksestaan. Helmi-ohjelman tarkoituksena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa. Hankkeen yhteistyökumppaneina ja osarahoittajina toimivat Hangon, Lohjan ja Raaseporin kaupungit sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys.

Hankekohteet sijaitsevat Länsi-Uudellamaalla, 25 maastokohdetta, joista niittyjä ja ketoja on 16, sekapuuhakoja kolme, avoimia rantakohteita neljä ja metsäisiä alueita kaksi. Hanke työllisti 28 luonnonhoitajaa, kaksi ryhmänohjaajaa, hankekoordinaattorin ja hankevastaavan. Hankkeen työllistämisvaikutus on alueellisesti merkittävä, luonnonhoitajiksi palkataan paikallisia työnhakijoita, kokeneempien luonnonhoitajien avuksi. Maastossa työskenneltiin hankeaikana 2293 henkilötyöpäivää.

Luonnonhoitotyö on antanut paljon luonnonhoitajille, yhteistyökumppaneille ja kohteiden lähiasukkaille. Hangossa kurtturuusun systemaattinen torjunta tuotti vihdoin näkyvää tulosta Kolavikenin ja Bellevuen rannoilla. Gylfen niitty ja Gunnarsin keto Hangonkylässä sekä Metsäkannaksen niitty ovat nousseet jälleen uuteen kukoistukseen.

Ilmakuva Gunnarsin kedosta Hangossa. Kohde on kallioinen mutta siellä on myös monia vehreitä keto- ja niittyalueita. Kuva: Tero Malinen.

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kohteista Kopparnäs-Störsvikissä vanhoja hakamaita ja niittyjä ennallistettiinhyvin tuloksin. Lohjalla Kokkilan ketoa, Maksjoenja Salmenpellon niittyjä on hoidettuluonnon monimuotoisuutta edistäen. Tammisaaressa Flyetin tervaleppäkorvessa on torjuttu kaksi kesää jätti- ja rikkapalsamia. Vieraslajientorjunta etenee kohteella suunnitelmien mukaisesti.

Luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tarvitaan laajaa yhteistyötä ja osaamista. Hanke on toiminut hyvänä yhdistävänä tekijänä monien eri ammattiosaajien, asiantuntijoiden ja viranomaisten välillä. Suomen luonnonsuojeluliitossa toivotaan ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksen jatkuvan myös tulevina vuosina.

Työtä luonnon monimuotoisuuden puolesta jatketaan myös ensi vuonna. Piirin koordinoima Helmi-rahoitteinen Länsi-Uudenmaan luontohelmet 2024 -hanke jatkaa Ketosirkka Helmi-hankkeen jalanjäljillä.

Lisätiedot:

Jari Kurjonen, hankevastaava, 050 543 6578, jari.kurjonen@sll.fi

Kaisa Kauranen, hankekoordinaattori, 050 556 8819, kaisa.kauranen@sll.fi

facebook: https://www.facebook.com/people/Ketosirkka-luonnon-monimuotoisuushanke/100083230814088/

Luonnonhoitajia hankkeen suurimmassa hoitokohteessa Flyetin tervaleppäkorvessa Tammisaaressa. Metsän kosteimmissa osissa liikuttiin mm. lumikengillä. Kuva: Minna Erkalan.