Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Severi Rossi tekee työtä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi

Severi Rossi Hyvinkään Suomiehen luonnonhoitokohteella. Kuva: Jaana Patrakka

Severi Rossi on yksi OP Uusimaan rahoittaman Ketosirkka-hankkeen tämän kesän luonnonhoitajista. Hankkeessa hoidetaan ja ennallistetaan perinnebiotooppeja Uudellamaalla ja tehdään työtä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi.

Kuka olet?

Olen Severi Rossi, luonnonhoitaja. Olen opiskellut luontoalaa Hyriassa neljä vuotta. Ensin valmistuin luonto-ohjaajaksi ja sen jälkeen suoritin jatkokoulutuksen ja valmistuin ympäristönhoitajaksi vuonna 2012.

Millaista työsi on tänä kesänä ollut?

Olen johtanut kolmihenkisen ryhmämme töitä Suomiehessä Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin hankkeessa. Tänä kesänä on tehty paljon vieraslajien kitkentää. Olemme poistaneet paljon lupiineja ja kurtturuusua. Olemme lisäksi poistaneet vesakkoa paahderinteiltä, jotta ketokasvit saavat elintilaa. Kävimme myös niittämässä Kaukasin niityllä ja Jaakkolan kedolla.

Suomies on uusympäristö, entinen soranottoalue, jota on ennallistettu jo vuosia. Hoidetuilla uusympäristöillä on huomattava merkitys uhanalaistuneiden luontotyyppien lajiston elinympäristönä, kun perinteiset perinnebiotoopit kasvavat umpeen hoidon puutteesta.

Millaisia töitä olet tehnyt aiemmin? 

Olen muun muassa ollut rakentamassa kutusoraikkoa Vantaan joen valuma-alueella Virtavesihoitoyhdistykselle. Suomiehessä tämä oli jo kolmas kausi. Tunnen tämän kohteen ja työt hyvin.

Mitä luonto merkitsee sinulle? 

Luonnossa on viihtyisää; pääsee pois arjesta, saa liikkua missä vaan ja nähdä kiinnostavia eläimiä ja kasvilajeja.

Mitkä ovat suosikkilajejasi?

Kasveista metsänätkelmä ja keltamaite ovat suosikkejani, koska niiden ympärille muodostuu omat hyönteislajistot ja monimuotoinen eliöstö. Pidän myös kämmekkäkasveista eli pohjolan orkideoista. Suurin osa niistä on uhanalaisia tai silmällä pidettäviä.

Eläimistä suosikkejani ovat linnut, varsinkin vesilinnut. Niiden kevät- ja syysmuuttoa on kiva seurata.

Mikä on ollut parasta tekemistä tänä kesänä?

Hyönteishotellien teko. Teimme kahdeksan uutta isoa hotellia Suomieheen ja kunnostimme 6 vanhaa. 

Raivasimme metsänätkelmäesiintymälle valoa ja elintilaa Suomiehen kulmalla. Siellä oli paljon risukkoa, josta saimme samalla hyvää materiaalia hyönteisten suojaksi isoon ötökkähotellin.

Hyönteishotelleja Hyvinkään Suomiehessä. Kuva: Jaana Patrakka

Mitä teet vapaa-ajalla?

Liikun paljon luonnossa ja harrastan fantasiakirjoittamista. Toistaiseksi kirjoitukseni ovat vielä omissa vihoissa.

Mikä on neuvosi ihmisille, jotka haluaisivat tehdä jotain monimuotoisen luonnon hyväksi?

Kitkekää vieraslajeja. Vaikka tilanne vaikuttaa epätoivoiselta, kannattaa vaan ryhtyä toimeen, eikä ajatella, että ei tästä tule mitään. Kaikkea ei tarvitse tehdä heti, vaan kitkentää voi tehdä suunnitelmallisesti ja pikkuhiljaa luonnon monimuotoisuus pääsee kukoistamaan. Lisäksi voi myös osallistua luonnonhoitotalkoisiin.

Millaista työtä haluaisit jatkossa tehdä?

Haluaisin tehdä näitä luonnonhoitajan töitä. On vaan ikävää, että ne ovat niin kausiluontoisia. Talvella ei toistaiseksi voi tehdä paljon muuta kuin lehtojen kunnostusta ja puiden kaatoa.