Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

OP Uusimaa mukana suojelemassa uhanalaisia luontotyyppejä

Perhonen kukassa
Elinvoimaiset kukkakasvit ovat elintärkeitä pölyttäjille

Uudenmaan Osuuspankki tukee Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin työtä uhanalaisten perinnebiotooppien hoidossa. OP Uusimaa tukee piirin Ketosirkka-luonnonhoitohanketta vastuullisuusohjelmansa kautta. Tämä päätös on tehty vastauksena pankin omistaja-asiakkaiden haluun tukea luonnon monimuotoisuutta ja se osoittaa, että pankki kuuntelee omistaja-asiakkaitaan.

”Olemme Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirissä tyytyväisiä siitä, että OP Uusimaa luottaa asiantuntemukseemme ja valitsi meidät kumppanikseen”, piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen toteaa. ”Tämä on merkittävä tuki ja se mahdollistaa hankkeen laajentamisen uusille alueille ja uusien luontokohteiden ottamisen hoidon piiriin sekä hankkeen kehittämisen vaikuttavammaksi. OP Uusimaan sitoutuminen uhanalaisten luontotyyppien hoitoon on hieno esimerkki siitä, miten yritykset voivat vastata asiakkaidensa toiveisiin ja samalla edistää kestävää kehitystä”, jatkaa Immonen. 

 ”OP Uusimaan tuen turvin uhanalaisten luontokohteiden Ketosirkka-hoitohankkeessa työntekijät hoitavat tänä kesänä muun muassa arvokasta kalkkiketoaluetta, pähkinäpensaslehtoa, niittyjä, kallioketoja vahvistaen uhanlaisten lajistojen elinolosuhteita. Uusia kohteita on pääosin Lohjalla ja Vihdissä”, kertoo Ketosirkka-hankkeen vastaava Jaana Patrakka ja jatkaa: ”Perinnemaisemilla on luontoarvojen lisäksi kulttuurihistoriallista merkitystä ja ne ovat osa paikallista kulttuuria ja historiaa. Niillä on myös vahva esteettinen merkitys paikallisessa maisemassa.”

”Perinnebiotoopit ovat lajistoltaan monimuotoisimpia luototyyppejämme ja ne ovat kaikki uhanalaisia. Ilman hoitoa ne uhkaavat kadota ja sen seurauksena niiden arvokas lajisto menetetään”, kertoo työjohtajana maastoryhmille toimiva hankkeen koordinaattori Matti Saarni. ”Ryhmien työtahti on hyvä ja olemme jo saaneet yhteistyökumppaneilta kehuja työn jäljestä”, paljastaa Saarni. ”OP Uusimaan panostus oman toiminta-alueensa luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen on esimerkillistä ja se heijastaa toivottavasti myös laajempaa muutosta, kun yritykset tunnustavat vastuunsa ympäristövaikutustensa vähentämisessä ja yhteiskuntavastuussa. Toivomme, että tämä aloite inspiroi muitakin yrityksiä seuraamaan esimerkkiä. Yhteistyössä voimme saavuttaa tuloksia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi”, sanoo Patrakka.

Kuva: Amanda Ainesmaa

Lisätietoja: Jaana Patrakka SLL Uudenmaan piiri, Ketosirkka-hankevastaava, Puh. 050 542 2032