Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Nurmijärven Metsäkylän osayleiskaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

LAUSUNTO 22.3.2023

Nurmijärven kunta, yleiskaavoitus
yleiskaavoitus(a)nurmijarvi.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Lausunto Nurmijärven Metsäkylän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kiitämme saamastamme lisäajasta lausunnon antamiseen (sähköposti, Niina Hiltunen 20.3.2023). Olemme tutustuneet Metsäkylän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä siinä listattuihin luontoselvityksiin. Tässä vaiheessa toteamme aineistosta seuraavaa.

Mikäli tulevassa kaavaluonnoksessa tai kaavaehdotuksessa esitetään alue- tai kohdevarauksia nykytilanteeseen verrattuna muuttavalle maankäytölle, luontoselvityksiä tulee tarkentaa ja päivittää näiden aluieden tai kohteiden osalta. Nyt selvitykset ovat esim. liito-oravan ja lepakoiden osalta tällaisia kohteita silmälläpitäen jo liian vanhoja. Sen sijaan alueilla, joiden maankäyttöön ei osayleiskaavassa suunnitella muutoksia, selvitysten tarkkuus on nykyisellään riittävä.

Pyydämme toimittamaan tiedon kaavan etenemisestä sähköpostitse.

Yhteystiedot: Lauri Kajander, erityisasiantuntija, p. 045 114 0088, sposti: uusimaa(a)sll.fi

Helsingissä 22.3.2023

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija