Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Susien DNA-tuloksista on julkaistu tietoa reviireittäin

Kuva: Mari Tikkunen

Susien DNA-tuloksista on julkaistu kooste reviireittäin talvelta 2021-2022. Koosteesta näet esimerkiksi asuinpaikkasi lähimmän reviirin tiedot. DNA-näytekeräys toteutetaan vuosittain marraskuusta helmikuuhun ja sen kautta saadaan tärkeää tietoa Suomen susikannasta. Osana SusiLIFE-hanketta DNA-näytekeräystä laajennetaan kaikille susilaumojen reviireille Suomessa.

Tiedot kerätyistä DNA-näytteistä julkaistiin kesäkuussa 2022 Luonnonvaratieto.luke.fi-karttapalvelussa. Nyt julkaistu kooste susien DNA-tuloksista antaa mahdollisuuden tarkastella tuloksia reviireittäin. Koosteesta selviää, mitä susia reviiriltä yksilöitiin ja onko niitä tavattu DNA-keräyksen yhteydessä aikaisempina vuosina. Laumareviireillä tehtiin myös susien sukulaisuusanalyysejä.

Koosteessa on lähes vuoden takaisen DNA-näytekeräyksen tuloksia. Tämän jälkeen susien tilanne on ehtinyt muuttua: pareille on syntynyt pentuja, nuoret sudet ovat lähteneet vaeltamaan ja uusia reviirejä on perustettu.

Susien DNA-tuloksia reviireittäin 2021-2022

SusiLIFE-hanke välittää tietoa sudesta ja sen käyttäytymisestä, edistää paikallistason vuorovaikutusta ja tuo työkaluja susien aiheuttamien haittojen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on mukana toteuttamassa hanketta 2019-2025.