Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Monimuotoisuuden lisääminen pe­rin­ne­mai­se­ma­koh­teis­sa

Nelitäpläjäärä
Nelitäpläjäärä, kuva Mika Mustonen

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kahdessa Ketosirkka-luonnonhoitohankkeessa teemme töitä luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Tämä tarkoittaa, ettemme vain hoida kasveja tai luontotyyppejä vaan pyrimme huomioimaan koko alueella esiintyvää lajistoa. Olemme rakentaneet kauden 2022 aikana erilaisia hyönteishotelleja ja lahopuuaitoja perinnemaisemakohteille.

Sammakko
Lahopuuaidat tarjoavat uhanalaisille hyönteisille, pieneläimille sekä linnuille elinympäristöjä ja suojapaikkoja. Kuva Kata Jääskeläinen, Lohja.

Lahopuuaita valmistetaan kohteelta tulevasta raivausjätteestä. Energian kulutuksen, kiertotalouden sekä monimuotoisuuden kannalta raivausjätteiden säilyttäminen kohteen sisällä tai välittömässä läheisyydessä on perusteltua. Säästämme energiaa ja rahaa, kun alueelta poistettavaa raivausjätettä ei tarvitse kuljettaa pois. Ennen kaikkea aidat tarjoavat uhanalaisille hyönteisille, pieneläimille sekä linnuille elinympäristöjä ja suojapaikkoja. Lahoavassa biomassassa viihtyy myös runsas mikrobi- ja sienipopulaatio.

Hoitokohteet sijaitsevat yhä useammin taajama-alueilla, asutusten ja teiden läheisyydessä. Lahopuuaita estää tuulen maankosteutta haihduttavaa vaikutusta sekä vähentää tiestä nousevan pölyn liikkumista, luoden alueelle suotuisan mikroilmaston. Perinnemaisemat ovat parhaimmillaan mosaiikkimainen kokonaisuus erilaisista kasvuolosuhteista. Kuivat ja paahteiset alueet vuorottelevat kosteiden painanteiden sekä puustoisten alueiden kanssa. Liika avoimuus johtaa liialliseen kosteuden häviämiseen ja siten mosaiikkimaisen rakenteen heikkenemiseen.

Perinnemaisemat ovat parhaimmillaan mosaiikkimainen kokonaisuus erilaisista kasvuolosuhteista. Kuivat ja paahteiset alueet vuorottelevat kosteiden painanteiden sekä puustoisten alueiden kanssa. Kuva Kaisa Kauranen, Gylfen niitty, Hanko

Gylfenniitty on osa Hangon kaupungin alueella sijaitsevaa kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokasta perinneniittyaluetta. Alueelle on kaavoitettu ekologinen käytävä. Kaudella 2022 alueen puustoista osaa on raivattu runsaasti. Vielä keväällä alue oli lähes läpipääsemätöntä pusikkoa. Raivaustähteistä alueelle on rakennettu lahopuuaitaa.

Risuaidan rakennusta
Lahopuuaidan rakennusta Hangossa. Kuva Sami Isoaho, Gylfen niitty, Hanko

Lahopuuaidan rakentaminen aloitetaan tekemällä aidalle paikka. Kaadetuista puista poistetaan oksat ja ne leikataan sopivan mittaisiksi tolpiksi. Kärjet teroitetaan ja rautakangella tehdään maahan riittävän syvä reikä, johon aitatolppa upotetaan. Tolppien sopiva etäisyys on noin metrin. Tolppien väliin voidaan kasata vuosittain alueelta tulevat raivaustähteet. Ajan kuluessa raivaustähteet lahoavat.

Lahopuuaitaa voidaan käyttää rajaamaan asutusaluetta tai raivaamatonta ja raivattua aluetta toisistaan. Aidalla voidaan estää ohikulkijoiden harhailua yksityisille tonteille tai rajata siistittyjä alueita. Lahopuuaita voidaan myös rakentaa näköesteeksi jäljelle jäävän pusikon eteen. Kuva Kaisa Kauranen, Gylfen niitty, Hanko.

Suomies on Hyvinkäällä sijaitseva Rudus Oy:n vanha soranottoalue. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin Ketosirkka-hankkeen luonnonhoitajat ovat työskennelleet kohteella jo vuodesta 2015. Vieraslajitorjunnan ja alueen raivauksen lisäksi, luonnonhoitajat ovat rakentaneet alueelle uusia hyönteishotelleja kaudella 2022.

Suomies on uuselinympäristö, jossa hoidetaan paahdealueita ja tehdään vieraslajitorjuntaa. Kuva Kata Jääskeläinen, Suomies, Hyvinkää.

Paahdealueet tarjoavat elinympäristöjä vaateliaille kasvi- ja hyönteislajeille. Nämä lajit ovat erikoistuneet niukkaravinteiseen maaperään sekä korkeaan lämpötilaan.

Hyönteishotellien rakentamisessa saa käyttää mielikuvitusta. Suomiehen kaltaisella kohteella on muutakin luonnonmateriaaleista tehtyä taidetta, joten ei haittaa vaikka ”hotelli” on näyttävä. Kuva Kata Jääskeläinen, Suomies, Hyvinkää

Jokainen voi halutessaan rakentaa oman lahopuuaidan tai hyönteishotellin pihan perälle tai puutarhaan. Erilaisia ohjeita ja kuvia löytyy, vaikka kuinka paljon. Pienimmät hyönteishotellit on rakennettu peltipurkkeihin tai maitotölkkeihin. Rakennusmateriaaleina voi käyttää puun oksia, kaarnaa, tuohta ja erilaisia onttoja korsia. Lisäksi rakenteeseen voi lisätä saviruukun palasia tai käpyjä, muoto on vapaa.

perinnemaisema
Salmenpellon perinnemaisemaa, kuva Kata Jääskeläinen

Teksti: Kata Jääskeläinen