Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Kynäjalava Uudellamaalla -selvitys

Lohjansaaren Askolan kynäjalavista pääosa kasvaa pienenä metsikkönä vanhassa kulttuuriympäristössä.

Uudenmaan piiri on julkaissut Kari Järventaustan perusteellisen selvityksen kynäjalavan esiintymisestä Uudellamaalla. Latauslinkki raporttiin löytyy alempaa.

Selvitys on merkittävä panos maakunnan luonnon tuntemukseen. Kynäjalava on elinympäristönsä suhteen vaativa ja siksi luonnostaankin harvinainen. Lisäksi monenlainen ihmistoiminta vesistöjen säännöstelystä rantarakentamiseen ja metsänhakkuisiin uhkaa sitä edelleen.

Luontokadon kiihtyessä luonnon toiminnan ja monimuotoisuuden ymmärtäminen on tärkeämpää kuin koskaan. Ilman kattavaa tietoa eliölajiston historiasta ja nykytilasta on mahdotonta arvioida myöskään sen tulevaisuuteen vaikuttavia kehityskulkuja. Siksi on tärkeää ylläpitää luonnontutkimuksen kunniakkaita pitkiä perinteitä: vetää saappaat tai sukset jalkaan, koluta niemet ja lahdelmat, pusikot ja kalliot – sekä ennen kaikkea kirjata havainnot tarkasti muistiin ja raportoida ne muiden käyttöön.

Näin Järventausta on totisesti tehnyt. Selvitykseen on puuyksilön tarkkuudella koottu kaikki tunnetut Uudenmaan kynäjalavat. Työssä on pystytty hyödyntämään tutkimustietoa aina 1800-luvulta alkaen – historiallinen katsaus on kattava – mutta tärkeintä antia on laajan retkeilyn tuloksena kootut havainnot nykytilanteesta. Myönteinen on havainto, että nuorten puuyksilöiden määrä on vanhoja suurempi. Kynäjalavalla voi siis olla uhkista huolimatta lupaava tulevaisuus. Järventaustan selvitystyön ansiosta kynäjalavaesiintymien turvaaminen Uudellamaalla ei ole tiedon puutteesta kiinni.

Julkaisu on ladattavissa alla olevista linkeistä:

Saatavilla on myös painettu versio, jonka voi tilata suoraan tekijältä hintaan 15 € (sis. kotimaan posti).

  • sähköposti: juhani01 (a) hotmail.com