Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Luonnonkukkien päivänä 19.6. kannustetaan luontotekoihin

Mäkitervakko Kuva Keijo Luoto

Luonnonkukkien päivänä 19.6. kannustetaan luontotekoihin
Tiedote. Julkaistu: 17.06.2022, 06:00

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

Luonnonkukkien päivänä Uudellamaalla järjestetään useita retkiä. Yhteispohjoismaista teemapäivää vietetään tänä vuonna sunnuntaina 19.6. Opastettuja kasviretkiä järjestetään 67 eri puolilla Suomea. Retket ovat maksuttomia ja ne kestävät kahdesta kolmeen tuntia ja ne ovat useimmiten vapaaehtoisen oppaan vetämiä.

Tänä vuonna Luonnonkukkien päivänä tuodaan esille huoli luontokadosta. Monet avoimien paikkojen ja perinnemaisemien lajit ovat kärsineet umpeenkasvusta, ympäristön kemikalisoitumisesta, rakentamisesta ja maankäytön muutoksista. Myös ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti pohjoisten lajien elinolosuhteisiin. Toisaalta pienetkin luontoteot voivat olla merkittäviä.

”Kukkivat pientareet ja reunametsät pajuineen ovat tärkeitä pölyttäjille, linnuille ja monille kasveille. Pienikin kukkiva niitty omalla pihalla auttaa pörriäisten selviytymistä. Myös kaupungeissa voisi nurmikenttien sijaan suosia enemmän niittyjä. Luontoteot vahvistavat ihmisten luontosuhdetta ja kiinnostusta luontokadon pysäyttämiseen. Luonnonystävät voivat osallistua esimerkiksi yhdistysten niittotalkoisiin, kasviretkille ja haitallisten vieraslajien torjuntaan”, kehottaa Leena Mikola, joka on Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen retken toisena vetäjänä.

Luonnonkukkien päivällä on vuosittain vaihtuva teemalaji. Vuoden 2022 teemalajina on mäkitervakko (Viscaria vulgaris). Eteläisen mäkitervakon alkuperäisiä kasvupaikkoja ovat kallioiden ohutmultaiset ketolaikut sekä kuivat, avoimet mäenrinteet, mutta ihmisen toimesta se on saanut runsaasti uusia kasvupaikkoja esimerkiksi laidunkedoilla, tienvarsilla, ratapenkereillä, kallioleikkauksissa ja hiekkatörmissä. Monet tällaisista paikoista ovat kuitenkin maankäytön tehostuessa hävinneet tai umpeutuneet ja mäkitervakko on vähentynyt. Mäkitervakkoa on käytetty jonkin verran myös koristekasvina ja sitä on viime aikoina ollut kuivien niittyjen kasvien siemenseoksissa.

Teemapäivän juuret ovat Tanskassa, jossa Luonnonkukkien päivää on vietetty vuodesta 1988 lähtien. Suomessa Luonnonkukkien päivää on vietetty vuodesta 2003. Päivän tavoitteena on kasvituntemuksen ja -harrastuksen edistäminen sekä yhteisten luontokokemusten tarjoaminen mahdollisimman monelle.

Luonnonkukkien päivän järjestävät yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen biologian seura Vanamo ry, Societas pro Fauna et Flora Fennica rf, Metsähallitus Luontopalvelut, Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen yksikkö, Suomen ympäristökeskus sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry. Järjestäjät muistuttavat turvaväleistä retkillä.

Lisätiedot:

Retket Luonnonkukkien päivänä 19.6. Uudenmaan piirin alueella:
https://www.sll.fi/uusimaa/tapahtumat/

Retkiä järjestetään yhteensä 8 kpl Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Keravalla, Lohjalla, Mäntsälässä, Raaseporissa ja Vantaalla.

Vielä 20.6. on esteetön luonnonkukkien päivän jatkot -retki Helsingissä

Tietoa luonnonkukkien päivästä ja kuvia median käyttöön teemalaji mäkitervakosta; kuvaaja mainittava:
https://www.sll.fi/luonnonkukkien-paiva/

Luonnonkukkien päivä sosiaalisessa mediassa:
Twitter: #luonnonkukat
Facebook: facebook.com/luonnonkukkienpaiva
Instagram: luonnonkukkienpaiva

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Ursula Immonen, toiminnanjohtaja, puh. 044 2580598, uusimaa@sll.fi

Koko Suomessa järjestettävät retket:
https://www.sll.fi/luonnonkukkien-paivan-kalenteri-2021-2/

Marja Haatanen, Luonnonkukkien päivän koordinaattori, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 044 559 9755 luonnonkukat@sll.fi

Hannu Klemola, aluepäällikkö, p. 040 372 5301, varsinais-suomi@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin muodostavat 22 paikallista luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistystä. Piiri on yli 10 000 jäsenensä kautta yksi maamme suurimmista ympäristöjärjestöistä.