Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Piirin valitus Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta edelleen voimassa

Espoon vaakuna

Espoon valtuusto hyväksyi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 7.6.2021.

Piiri ja Espoon ympäristöyhdistys valittivat Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta Helsingin hallinto-oikeuteen 22.7.2021. Valituksen ensisijainen vaatimus on koko kaavan kumoaminen lainvastaisena. Toissijainen vaatimus on kaavan kumoaminen tiettyjen alueiden osalta. [kts. linkit artikkelin lopussa]

Uudenmaan ELY-keskus piti Espoon valtuuston kaavapäätöstä lainvastaisena ja teki siitä oikaisukehotuksen 8.7.2021:

ELY:n oikaisukehotuksen seurauksena Espoon valtuusto joutui tekemään kaavasta uuden päätöksen. Valtuusto päätti 15.11.2021 kuitenkin hyväksyä kaavan uudelleen lähes sellaisenaan.

Hallinto-oikeus tarjosi valtuuston uuden päätöksen johdosta piirille mahdollisuutta muuttaa aikaisempaa valitusta. Koska päätös ei olennaisesti ollut muuttunut, myös piirin ja Espyyn valitus on edelleen voimassa sellaisenaan, mutta kohdistuu nyt Espoon kaupunginvaltuuston 15.11.2021 § 153 uuteen päätökseen hyväksyä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava.

Lisäksi piiri yhtyi Espyyn 13.1.2022 tekemään valituksen täydennykseen [LINKKI].

Linkit alkuperäiseen valitukseen:

Piirin ja Espyyn valitus Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta 22.7.2021.

Valituksen Liite 2 – Aluekohtaiset valituskohteet.