Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vireillepano ELY-keskukselle polttopuun keruusta Natura-alueella Linlon saaressa Kirkkonummella

Polttopuun kerääminen vähentää luonnon monimuotoisuudelle tärkeää lahopuuta. Natura-alueen polttopuuhuolto on järjestettävä muulla tavalla. Kuvassa polttopuuksi pätkittyä puuta Linlossa vuonna 2016.

VIREILLEPANO 13.10.2021

Uudenmaan ELY-keskus
kirjaamo.uusimaa (a) ely-keskus.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

ASIA: Luonnonsuojelulain 57 § mukainen vireillepano polttopuun keruusta Natura-alueella Linlon saaressa Kirkkonummella

Tietoomme on tullut, että Kirkkonummen kunta tekee Linlon saarella edelleen maapuista polttopuita alueen tulipaikoille. Linlo kuuluu Kirkkonummen saaristo -nimiseen Natura-alueeseen (SACFI0100026). On perusteltua olettaa, että polttopuun keruu kohdistuu Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luontodirektiivin luontotyyppeihin (mm. boreaaliset luonnonmetsät) ja heikentää niiden suojeluarvoa. Toiminta on siten luonnonsuojelulain vastaista.

Vaadimme LSL 57 § mukaisella vireillepanolla, että ELY-keskus ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin asian saattamiseksi lailliseen tilaan. Samalla pyydämme tarkistamaan tilanteen Meikon suojelualueiden osalta ja tarvittaessa ryhtymään vastaaviin toimenpiteisiin myös sen osalta.

Yhteystiedot: Laura Räsänen, puheenjohtaja, p. 050 4389 795, laura.rasanen (a) kotikone.fi

Helsingissä 13.10.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija