Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to vaatii vaelluskalojen kulun mahdollistamista Helsingin Van­han­kau­pun­gin­kos­ken molemmissa haaroissa

Helsingin Vanhankaupunginkosken länsipadolla ei ole vesilupaa. TVe/SLL

TIEDOTE 20.9.2021

Helsingin Vanhankaupunginkosken itähaaran kalatien parantaminen ja länsihaaran padon tulevaisuus tulee käsitellä yhdessä. Itähaaran kalatie ei ratkaise vaelluskalojen länsipatoon liittyviä ongelmia. Lisäksi kosken yhdessä haarassa tehtävät toimet vaikuttavat toiseenkin.

Vantaanjoen suulla sijaitsevassa Helsingin Vanhankaupunginkoskessa on kaksi haaraa. Itähaarassa on kalatie, jonka parantamisesta Helsinki on jättänyt vesilupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Länsihaarassa on pato, jonka purkamisen vaihtoehdot kaupunginvaltuusto päätti selvittää keväällä 2020.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri lausuivat perjantaina itähaaran kalatien parantamisen lupahakemuksesta. Ne vaativat, että länsihaaran padon tulevaisuus tulee ratkaista samassa yhteydessä.

”Itähaaran kalatien parantaminen on hyvää tarkoittava hanke”, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Tapani Veistola. ”Se ei ole kuitenkaan riittävä ratkaisu Vanhankaupunginkosken vaelluskalojen pääongelmaan, joka on saman kosken länsihaaran pato. Siihen törmäävät merestä jokeen nousua yrittävät vaelluskalat. Myös joesta mereen vaeltavat kalat joutuvat vaaraan pudotessaan korkealta padon niskalta alas.”

Järjestöt vaativat, että aluehallintovirasto velvoittaa Helsingin kaupunkia hakemaan vesitalouslupaa myös länsihaaran padon muuttamiseksi niin, että kalan kulku onnistuu siinä ylös ja alas. Myös koska yhden haaran muuttaminen muuttaa toisenkin virtaamia, itähaaran lupahakemus tulee panna pöydälle ja molemmat asiat ratkaista samalla kertaa yhtenä kokonaisuutena.

Suomen luonnonsuojeluliitolla on tänä vuonna #vapautavirrat -teemavuosi. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Uudenmaan piiri ovat kirjoittaneet vuosien varrella kymmeniä kertoja Helsingin päättäjille Vanhankaupunginkosken padon purkamisen vaihtoehtojen selvittämisen tarpeesta.

Lisätietoja:

Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö ja va. toiminnanjohtaja: 0400 615 530 / tapani.veistola@sll.fi
Emilia Pippola, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestösihteeri: 050 3011633 / helsy@sll.fi

Lausunto verkossa: https://www.sll.fi/helsinki/2021/09/20/muistutus-helsingin-kaupungin-hakemuksesta-vanhankaupunginkosken-itahaaran-uoman-kunnostus-taytto-ja-rakennustoihin/