Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töt vaativat Espoon pohjois- ja keskiosien yleis­kaa­va­työl­le aikalisää

Espoon vaakuna

Espoon ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat huolissaan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen liian raskaista rakennussuunnitelmista. Luontojärjestöt vaativat lausunnossaan kaavatyölle aikalisää, jotta kaavan tavoitteet ja ratkaisut saadaan kestäviksi.

Espoo valmistelee kaupungin pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa (POKE). ”Rakentamissuunnitelmat uhkaavat lähes 2000 hehtaaria alueen metsistä. Tämän mittaluokan rakentamisella olisi vakavia vaikutuksia koko pääkaupunkiseudun viherkehään”, toteaa suojeluasiantuntija Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä.

Rakentamissuunnitelmien uhkaamia tärkeitä luontokohteita löytyy runsaasti eri puolilta Nuuksion järviylängön reuna-alueita, joiden suojelu- ja virkistysarvot tulee turvata. Muita ongelmakohteita ovat muun muassa uuden asemanseudun uhkaama Myntinmäki sekä Högnäsin alue.

“Lausunnolla ollut kaavaehdotus on huono niin luonto- ja virkistysarvojen huomioinnin kuin ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Nyt kannattaa ottaa kunnollinen aikalisä ja miettiä millainen kaava tälle valtakunnallisestikin tärkeälle alueelle todella kannattaa laatia. Paremmasta valmistelusta hyötyvät myös nykyiset ja tulevat espoolaiset”, toteaa Espoon ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Anni Simola.

Lisätiedot:

– Anni Simola, puheenjohtaja, Espoon ympäristöyhdistys ry, puh. 040 512 2338, annisimol s gmail.com

– Keijo Savola, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, puh. 045 652 1974, keijo.savola s gmail.com

Lausunto verkossa

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Espoon ympäristöyhdistyksen tiedote 21.10.2020