Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Liito-orava oikeudessa

Seuraavan sukupolven liito-oravien suojelijat näyttävät kuinka liito-oravat liitelevät. Kuva: Maria Westerman

Muistio liito-oravasta oikeudessa on syntynyt akuutista tarpeesta koota yhteen liito-oravan suojelua koskeva lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö yksiin kansiin.

Liito-oravamuistion tarkoituksena on luoda vankka oikeudellinen perusta Suomen luonnonsuojeluliiton sekä sen piirien ja yhdistysten toimille liito-oravan ja sen elinympäristöjen suojelemiseksi. Liito-oravia koskevia suojelutapauksia tulee enenevässä määrin käsiteltäväksi lajin elinympäristöjen joutuessa puristukseen asutuksen, rakentamisen ja infrastruktuurin kasvavassa paineessa sekä metsätalouden avohakkuiden seurauksena.

Liito-oravamuistion Liito-orava oikeudessa on laatinut Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ympäristöjuristi Maria Westerman yhteistyössä liiton ja piirin erityisasiantuntija Tapani Veistolan sekä liiton ympäristöjuristi Matti Kattaisen kanssa.

Muistiota tullaan päivittämään oikeuskäytännön ja tietojen muuttuessa. 

Käsillä oleva pdf-versio on päivitetty 2.10.2020.