Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Kirkkonummen lii­ken­ne­käy­tä­vän osayleiskaava uhkaa Nuuksion järviylängön luontoaarteita

Torvströmossenin lahopuustoinen korpi on vähintään maakunnallisesti arvokkaan alueen keskeisiä ydinosia. Se on hyvin säilynyt myös liiallisen virkistyskäytön haitoilta. Kuva: Markku Jämsä.

Luontoarvot ovat vaarassa Pohjois-Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavassa. Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin mukaan kaavan rakentamistavoitteita pitää vähentää ja luontokohteita suojata paremmin.

Lisää Kirkkonummen yhdistyksen sivulla.