Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Perinnemaisemien hoito auttaa uhanalaisia niittylajeja

Talkoissa kuuset ja puskat saivat kyytiä mutta pikkuapollo lisää lentotilaa. Niityn alku­raivauksessa syntyy joskus paljonkin hävitettävää jätettä. Kasoja poltetaan, kun on sopiva keli ja palokuntaa on ensin informoitu. Turvallisuus on talkoissakin ensiarvoisen tärkeää. Kuva: Tero Malinen

Perinnemaisemat kuuluvat Suomen uhanalaisimpiin luontotyyppeihin. Tämän vuoksi Uudenmaan piirin perinnemaisemaryhmän eli UUPEn jokaisilla talkoilla autetaan ahdingossa olevia lajeja. Pääasiassa kyse on niittylajeista, jotka harvinaistuvat elinolosuhteiden muuttuessa, kun niityt rehevöityvät ja kasvavat umpeen. Aiemmin niityt pysyivät avoimina, kun karja laidunsi niillä ja niiltä niitettiin heinää karjan rehuksi. Nykyään perinnemaisemia on yhä useammin ylläpidettävä ihmisvoimin.

UUPEn talkoissa hoidetaan ja ylläpidetään perinnemaisemia monipuolisesti, esimerkiksi raivaamalla niityiltä puuntaimia ja ennallistamalla paahde­alueita kasvistoa niittämällä. Paahde­alueet ovat auringolle alttiita, kuumia ja kuivia alueita, joilla elää monia uhan­alaisia lajeja.

”Talkoissa on autettu monia uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja, kuten ketoneilikkaa ja ajuruohosta riippuvaisia hyönteisiä. Puuntaimien ja kasvien niittäminen luonnonsuojelun vuoksi voi kuulostaa oudolta, mutta niittylajit tarvitsevat avointa tilaa selviytymiseen”, ryhmässä alusta asti toiminut Juho Paukkunen kertoo.

Ryhmällä on useita talkookohteita Uudellamaalla ja kumminiitty Porvoon Stensbölessä. Siellä hoidetaan Metsähallituksen kanssa arvokasta pikkuapolloperhosen elinympäristöä.

Uudenmaan perinnemaisemaryhmä perustettiin vuonna 2000, joten tänä vuonna vietetään 20-vuotisjuhlavuotta. UUPE on vapaamuotoinen toimintaryhmä, jonka talkoisiin mukaan lähteminen ei vaadi luonnonsuojeluliiton jäsenyyttä, eikä ryhmällä ole yhdistystoimintaan liittyviä velvollisuuksia, kuten virallisia vuosikokouksia – kiinnostus perinnemaisemien hoitoon riittää.

”Toimintaa suunnitellaan vuosittain jäsenten kiinnostuksen mukaan. Järjestämme talkoita ja retkiä useimmiten niittytöiden kannalta tärkeällä kesäkaudella, mutta joskus myös myöhään syksyllä ja talvellakin. Teemme itse kaikki käytännön järjestelyt ja talkoolainen tarvitsee mukaan vain sopivan vaatetuksen ja reippaan mielen”, ryhmässä pitkään toiminut Annika Harlio kuvailee ryhmän toimintaa.

”Omasta mielestäni UUPEn toiminnassa on tärkeää positiivinen yhteisöllisyys, joka syntyy yhteisen tekemisen kautta”, Harlio kehuu. Ryhmän toimintaan voi osallistua monella tapaa. ”Talkootöiden lisäksi myös valokuvaamisesta, talkoiden jakamisesta sosiaalisessa mediassa tai verkkosisältöjen luomisesta on hyötyä, jos sellaiseen löytyy innokkuutta”, Harlio listaa.

Heli Narinen

Seuraa & osallistu.
UUPEn talkoot ovat nyt tauolla. Jos tilanne sallii, syksyllä talkoillaan!
Haluatko mukaan? Pyydä pääsyä ryhmän sähköpostilistalle pj Tero Maliselta temaline(a)gmail.com tai Ursula Immoselta ursula.immonen(a)sll.fi.

Kirjoitus on julkaistu Uudenmaan Luonnonsuojelijassa 18.5.2020.

Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksen jäsenenä suojelet ja puolustat omaa lähiluontoasi. Mikäli et ole vielä jäsen, liity nyt!