Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vesiskootterit voi kieltää

Veneily on parasta lihasvoimin. Luopioisten kirkkopyhä. TVe/SLL

Yksikin vesiskootteri voi pilata melullaan koko järven luonnonrauhan. Lomalaisten lisäksi vesijetti häiritsee myös vesilintuja. Häiritsevän vesiliikenteen voi pistää kuriin hakemalla kieltoa tai rajoitusta. 1.6.2020 alkaen viranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto.

Vesiliikennelain 5 §:n mukaan kulkuneuvon käyttäjän on toimittava siten, ettei hän ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille taikka vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Aina tämä yleistavoite ei kuitenkaan toteudu vaan tarvitaan tarkempia rajoituksia.

”Häiritsevään vesiliikenteeseen ei tarvitse alistua,” kertoo erityisasiantuntija Tapani Veistola. ”Vesikulkuneuvojen häiritsevälle käytölle voi hakea kieltoa tai rajoitusta. Samalla kertaa vesiskootterikiellon kanssa voi hakea esimerkiksi nopeusrajoitusta moottoriveneille.”

Hakemuksen tekeminen

Hakemus tehdään kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolle. Nykyään riittää lomakkeen täyttäminen. Hakemuksessa on syytä olla kartta mukana. Kiellon voi koko vesistölle tai sen osalle.

Kieltohakemuksen voi tehdä kunta, kunnan jäsen tai sellainen viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee. Hakemuksen voi siis tehdä niin luonnonsuojeluyhdistys kuin kesämökin omistajakin. Usein kannattaa esittää asiaa ensin kunnalle, koska sen tekemän hakemuksen hylkäämiselle pitää olla erityiset syyt.

Yhteistyö naapurien kanssa kannattaa, koska myönteinen päätös maksaa 570 euroa ja kielteinenkin 285 euroa.

Kielto voi olla määräaikainen, mutta sitä kannattaa hakea toistaiseksi. Määräaikaa pitää esittää hakemuksessa.

Kielto tai rajoitus pitää perustella. Lain mukaan hakemusta voi perustella liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi taikka yleisen luonnon virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi. Kannattaa perustella miksi liikenne aiheuttaa ”erityisen huomattavaa haittaa”. Kannattaa viitata siihen, että tämän jutun alussa kuvatun vesiliikennelain 5 §:n tavoite ei ole muuten täyttynyt.

Esimerkki onnistuneesta hakemuksesta

Yksi menestyksellinen pienen ja rehevähkön järven kieltohakemus oli perusteltu lyhyesti ja ytimekkäästi:

”Pitkäkestoinen ja nopeavauhtinen moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettu ajelu järveä ympäri häiritsee koko järven vesiluontoa, vesilintujen pesimärauhaa, järven muuta virkistyskäyttöä (rentoutuminen, uinti, kalastus) ja vakituisten ranta-asukkaiden kotirauhaa. Lisäksi yllä kuvatun tyyppinen huviajelu saattaa aiheuttaa vaaratilanteita muille vesillä liikkuville ja ravinteiden kumpuamista pohjasta sekä sen seurauksena järven rehevöitymistä ja muuta veden laadun heikkenemistä.”

Näillä perusteilla silloinen lupaviranomainen kielsi vesiskootterit ja määräsi moottoriveneille nopeusrajoitukseksi 9 km/h.

Poikkeuksia

Kielto tai rajoitus ei nopeusrajoitusta lukuun ottamatta koske työnteon tai asunnon sijainnin vuoksi tarpeellista vesikulkuneuvon käyttöä eikä vaikeasti liikuntavammaisen henkilön vesikulkuneuvon käyttöä, ellei päätöksessä erityisen painavasta syystä toisin määrätä. Virka-, ensihoito- ja pelastustehtävien suorittamiseksi, Puolustusvoimien toiminnan varmistamiseksi sekä muusta vastaavasta syystä välttämätön vesikulkuneuvolla liikkuminen on sallittu kiellosta tai rajoituksesta huolimatta.

Prosessi kestää aikansa

Kieltohakemuksen käsittely kestää aikansa. Siitä kuullaan kuntaa sekä viranomaisia, yhteisöjä, vesialueiden omistajia ja muita, joita asia koskee. Paikallinen luonnonsuojeluyhdistys voi tehdä muistutuksen muidenkin tekemistä aloitteista. Päätöksestä voi myös valittaa. Jos teet kieltohakemuksen heti, se voi olla ensi kesänä voimassa!

Lue lisää

Uusi vesiliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Näitä hakemuksia koskee 101-102 §.

Luettelo ja kartta nykyisestä rajoitustilanteesta.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

Päivitetty linkki lomakkeeseen ja karttaan 24.6.2020.