Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Uusimaa 2050 -kaavan kipupisteitä

Maakuntavaltuusto päättää 9.6.2020 Uusimaa 2050 -maakuntakaavasta. Tässä Uudenmaan piirin viimeisiä nostoja kipupisteistä.  

Uusimaa 2050 -kaavassa aiotaan vihdoinkin hoitaa maakunnan viherverkostoa kuntoon. Kaavassa on kuitekin vielä eräitä kehittämistarpeita, joista tässä keskeisimpiä.

1) Etelä-Viikin pelloille on esitetty liian laaja taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke.
– ks. esim. YM:n lausunto lausuntokoosteen sivuilta 137-138.
http://www.uudenmaanliitto.fi/dynastia32/kokous/20193314-2-1.PDF

2) Vartiosaaren maankäyttö 
– Järjestöjen lisäksi Uudenmaan ELY-keskus, Museovirasto, ympäristöministeriö ja Helsingin kaupunginmuseo/Keski-Uudenmaan maakuntamuseo lausuivat, ettei Vartiosaareen tule osoittaa taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä. Kulttuuriympäristön arvot ovat ristiriidassa vyöhykkeen merkinnän ja määräyksen kanssa. 
– ks. esim. YM:n lausunto lausuntokoosteen sivuilta 137-138.
http://www.uudenmaanliitto.fi/dynastia32/kokous/20193314-2-1.PDF

3) Mankin/Luoman varikko
– Paikka on Uudenmaan liiton omissa selvityksissä todetulla maakunnallisesti arvokkaalla kulttuuriympäristöllä, ja siitä voi tulla tulvatilanteissa valumia Natura-lintuveteen. Katso kansaliikkeen video https://m.youtube.com/watch?v=gKY-RZsUSo0

– Vantaan Petikko ei ole järkevä vaihtoehto luontoarvojen takia
– Varikkojen paikat kannattaisi poistaa tai vähintään korvata selvitysaluemerkinnällä, joka ei sido niiden valintaa.
https://www.sll.fi/uusimaa/2020/01/14/taydennys-lausuntoomme-uusimaa-2050-kaavasta-luoman-ja-mankin-varikon-osalta/

4) Myntinmäen alueen uusi raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke
– Kehittämisperiaatemerkintä petaa uuden kaupunginosan perustamista keskelle luonnonsuojelullisesti erittäin hienoja metsiä. Tuhoutuvien metsien kokonaismäärä lähenee sataa hehtaaria. Metsäalue on todettu vähintään maakunnallisesti arvokkaaksi Uudenmaan liiton omisssa selvityksissä.
– ks. myös Espoon pohjois- ja keskiosan yleiskaavaluonnoksen lausuntokoosteesta Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Liikenneviraston lausunnot. Espooseen ei tarvita kahta asemaa.
https://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2020506855-3-2.PDF

5) Porvoo-Askola -sähkölinjan uudelleen pohtiminen
– olemme tukeneet harkinnanvaraista yvaa – kaavamerkintää ei pitäisi tehdä ennen kuin se selviää (nyt on väärään aikaan syksyllä tehtyjä luontoselvityksiä yms.)
https://www.sll.fi/uusimaa/2020/04/24/porvoo-askola-sahkolinjan-yvan-tarpeesta/

6) Virkistysaluevarauksen minimikokorajan muuttaminen huomattavan korkeasta (50 ha) järkevälle tasolle (25 ha)
– erityisen tärkeää kasvualueilla, jossa moni alle 50 ha virkistysalue on kävijämäärältään todella käytetty ja virkistysalueverkoston kannalta pahimmassa tapauksessa korvaamaton.

7) Pääkaupunkiseudun Viherkehän viheryhteyksien palauttaminen lisäämällä 4. vaihemaakuntakaavan poistetut viheryhteydet 
–  kuinka kestävää ja vastuullista maankäytön suunnittelua on jättää ekologiset yhteydet ja muut ulkoilua palvelevat viheryhteydet kaikkein heikoimmin huomioiduiksi siellä, missä kuntakaavoituksen kiihkeys tekee niistä huolehtimisesta kaikkein tärkeintä?

8) Valkoisen alueen suunnittelumääräyksen palauttaminen  
– perustelut piirin muistutuksen alkupuolelta:
https://www.sll.fi/uusimaa/2019/11/08/uusimaa-2050/

LUE LISÄÄ

Lausuntomme maakuntakaavasta https://www.sll.fi/uusimaa/2019/11/08/uusimaa-2050/

LISÄTIETOJA

– luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin 045 652 1974, keijo.savola (a) gmail.com

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, sähköposti tapani.veistola (a) sll.fi