Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Tuulivoimaloita arktikan pää­muut­to­rei­til­le?

Söderskär sijaitsee keskellä arktisen vesilintumuuton reittiä. TVe/SLL

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksemme, joka koski Porvoon Söderskärille maakuntakaavaan merkittyä tuulivoimakenttää. Palaamme kuitenkin asiaan, jos joku yrittää sinne oikeasti tuulivoimaloita rakentaa.

Kannatamme tuulivoimaa, mutta emme keskelle miljoonien artkisten vesilintujen muuttoreittiä. Porvoon Söderskäriä huonompaa sijoituspaikkaa tuulivoimaloille on vaikea kuvitella. Siksi valitimme Uudenmaan vaihemaakuntakaavasta ja niin teki myös Porvoon Seudun Lintuyhdistys.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi kuitenkin valituksemme. KHO antoi valitusluvan mutta hylkäsi valituksemme vuosikirjapäätöksellä.

Päätöksen ydin oli: ”Vaihemaakuntakaavassa osoitetut tuulivoimaloiden alueet on laadittujen selvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella mahdollista toteuttaa suunnittelumääräyksissä esitetyt reunaehdot huomioon ottaen, eikä vaihemaakuntakaavaa ole pidettävä valituksessa esitetyillä perusteilla maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisten maakuntakaavan sisältövaati-musten vastaisena.”

Palaamme kuitenkin asiaan kunnan kaavoituksessa ja muissa prosesseissa, jos joku rupeaa oikeasti sinne tuulivoimaa suunnittelemaan. Asia pääsi nyt läpi maakuntakaavan isoista verkonsilmistä. Mutta niin ei välttämättä käy enää tarkemmassa suunnittelussa.

Lue lisää siitä miten me asian näemme:

Valituksemme

Vastaselityksemme

TAPANI VEISTOLA