Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Van­han­kau­pun­gin­pa­don selvitys etenee

Patojen purku on tärkeää vaelluskaloille. Vanhankaupunginkoski Arabianrannan muraalissa. TVe/SLL

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.3.2020 päätöksen, jonka ydinkappale on tässä: ”Padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristövaikutukset selvitetään, kuitenkin selvityksen tehtäväalaa voidaan rajata laatimalla ensin arvio keinoista, joilla avaamisen vaikutuksia veden korkeuteen voidaan lieventää. Samalla selvitetään voidaanko patoa avata ilman, että rakennetun ympäristön suojeluarvot menetetään. Näiden lisäselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan aikaan kuin Itähaaran kunnostuksen vaikutuksia seurataan.”

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää aloitteen tekijöitä, valtuustoa ja kaikkia asiassa mukana olleita. Tämä tarina jatkuu nyt myönteiseen suuntaan!