Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Maakuntakaava on tärkeä Uudenmaan luonnonsuojelun keino

Uudenmaan piirin syyskokous lähetti onnittelut 50 vuotta täyttäville Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan piireille.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin syyskokous pitää tärkeänä, että Uusimaa 2050 -kaavassa turvataan maakunnan luontokohteet. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa maakuntakaavoille tulee säilyttää riittävät keinot ohjata kuntien kaavoja tulevaisuudessakin.

Uusimaa 2050 -kaavan tavoitteena on turvata maakunnan viherverkosto, joka on elintärkeä maakunnan uhanalaisille lajeille ja luontotyypeille. Luontoa suojaavia kaavamerkintöjä ja määräyksiä tarvitaan, koska Uudellamaalla on rikas luonto mutta myös maan raskaimmat maankäyttöpaineet. Monimuotoisuuden häviämisen lisäksi luontokohteiden säilyttämisen välttämättömyyttä korostavat ilmastonmuutos ja asukkaiden tarve monimuotoiseen lähiluontoon. Kaavaehdotusta tulee vielä täydentää esimerkiksi alle 5 hehtaarin luontokohteilla. Porkkala tulee merkitä kansallispuistona kehitettäväksi alueeksi.

Ympäristöministeriön tulee turvata maakuntakaavoille riittävän velvoittavat ohjauskeinot kuntien kaavoitukseen meneillään olevassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa. Kaavoissa tulee olla jatkossakin rakentamisen lisäksi myös luontoa turvaavia aluevarauksia, kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. Kuntien kaavoissa tulee säilyttää kaavahierarkia eli jako yleiskaavoihin ja asemakaavoihin. Lisäksi ELY-keskuksille tulee palauttaa oikeudet ohjata ja valvoa kaavoitusta. Kaavoituksen laillisuusvalvonta on nyt jäänyt liikaa kansalaisten ja järjestöjen varaan.

Vedet piirin ensi vuoden kärkenä

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri piti syyskokouksensa Helsingissä 9.11.2019. Piirin ensi vuoden toiminnan kärkenä on vesiensuojelu. Vesiteema 2020-21 kattaa pienvedet, järvet, joet ja meren rantoineen sekä pohjavedet. Piiri jatkaa kaavavaikuttamista, luonnonhoitoa, meluntorjuntaa edistävää Hiljan päivää palkintoineen sekä paikallisyhdistysten tukemista. Uutta toimintaa on Life BorealWOLF -hanke. Kaikkea toimintaa läpäisee monimuotoisuuden suojelu sekä ilmastonmuutoksen torjunta.

Piirin puheenjohtajana jatkaa seuraavat kaksi vuotta Laura Räsänen Kirkkonummelta. Piirihallitukseen valittiin vuosiksi 2020-21 Antti Halkka Helsingistä, Harri Heinonen Riihimäeltä, Esa Lehtinen Lohjalta, Riikka Raunisalo Hyvinkäältä ja Anni Simola Espoosta. Muut hallituksen jäsenet ensi vuonna ovat Jessica Haapkylä Lohjalta, Teemu Köppä Hangosta, Jouni Lamminmäki Vantaalta, Pasi Raipola Espoosta ja Reija-Riikka Stenbäck Askolasta. Varajäseniksi ensi vuodeksi valittiin piirihallitukseen Yrjö Ala-Paavola Hyvinkäältä, Riku Cajander Kirkkonummelta, Emilia Horttainainen Raaseportista, Marika Kuokkanen Sipoosta, Rainer Lahti Espoosta, Milja Parviainen Helsingistä, Mirja Suhonen Porvoosta, Jenni Toikkanen Helsingistä, Hilkka Toivonen Siuntiosta ja Marko Vaihevuori Helsingistä.

Lisätietoja
– puheenjohtaja Laura Räsänen, puhelin 050 4389 795, laura.rasanen(a)kotikone.fi
– toiminnanjohtaja Ursula Immonen, puhelin 044 258 0598, ursula.immonen(a)sll.fi
– luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Maakuntakaavasta myös
– luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin 045 652 1974, keijo.savola(a)gmail.com
– metsätalousinsinööri Jyri Mikkola, puhelin 0400 372 433, jyri.mikkola(a)sll.fi
– piirin lausunto Uusimaa 2050 -maakuntakaavan ehdotuksesta http://www.sll.fi/uusimaa/2019/11/08/uusimaa-2050

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin tiedote 9.11.2019