Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

La­ho­ka­vio­sam­ma­len siirtolupa Espoossa hylättiin piirin valituksesta

Suomen ensimmäinen lahokaviosammalen siirtolupa hylättiin Helsingin hallinto-oikeudessa piirin valituksen perusteella liian epävarmana yrityksenä.

Espoo kaavoittaa Ruukinrantaa lähellä Villa Elfvikiä. Rakentamisen uhkaamassa metsässä elää muun muassa erittäin uhanalaisia lahokaviosammalia.

Espoo haki lupaa kahden rauhoitetun lahokaviosammalen asuttaman kannon siirtämiseen suojelualueen puolelle. Uudenmaan ELY-keskus antoi tähän poikkeusluvan viime kesänä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri valitti päätöksestä. Helsingin hallinto-oikeus hyväksyi valituksen 13.6.2019 ja kumosi ELY-keskuksen päätöksen.

Oikeus katsoi, että poikkeuslupahakemuksen sai sinänsä tehdä vaikka alueen kaavoitus oli vielä kesken. Siirtotoimenpiteen onnistumisesta ei kuitenkaan ollut mitään varmuutta.  Lajin suojelun tila maassamme ja varovaisuusperiaate huomioon ottaen ei ollut rittävää varmuutta että lajin suojelutaso voisi säilyä suotuisana.

Päätös on tärkeä myös muille vastaaville metsille, joita uhkaa pääkaupunkiseudun rakentaminen. ELY-keskus on jo antanut vastaavalaisen poikkeusluvan Vantaalle. Piiri on hakenut myös siihen muutosta oikeudelta.