Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa turvattava Helsinki–Turku -radan ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioinnin rahat

"Tunnin juna" ei olisi luotijuna – se lyhentäisi matka-aikaa Turun ja Helsingin välillä runsaalla puolella tunnilla. TVe/SLL

Ympäristöviranomaiset ovat hyväksyneet Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin aloitteen tehdä Helsingin ja Turun nopeasta ratayhteydestä uusi ympäristövaikutusten arviointi eli yva. Hallitusneuvotteluissa kannattaa varata selvityksiin riittävät rahat. Yva näyttää aikanaan kannattaako ympäristön ja veronmaksajien kannalta rakentaa uusi rata Helsingin ja Turun välille vai kehittää nykyistä rantarataa. Yva osoittaa myös miten arvokkaat luontokohteet voidaan turvata.

”On hienoa, että ympäristö- ja liikenneviranomaiset olivat yksimielisiä tarpeesta tehdä Helsingin ja Turun nopeasta ratayhteydestä uusi ynpäristövaikutusten arviointi”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntija Tapani Veistola. ”Hallitusneuvotteluissa kannattaa varata selvitykselle riittävät varat.”

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri teki aloitteen Helsinki–Turku -ratahankkeen uudesta yvasta Uudenmaan ELY-keskukselle joulukuussa 2018. ”Katsoimme vuonna 2010 valmistuneen Espoo–Salo -oikoradan yvan puutteelliseksi ja vanhentuneeksi. Lisäksi halusimme mukaan ratahankkeen kaikki osat ja varmistaa nykyisen rantaradan mukaan ottamisen vaihtoehtovertailuun”, kertoo Tapani Veistola.

Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset päättivät 14.5.2019, että Helsinki­–Turku -ratahankkeeseen tarvitaan uusi yva. Rantarataa ja sen kehittämistä kuten uutta ratavarikkoa käsitellään vertailuvaihtoehtona.

Ympäristövaikutusten arviointi on tiedonhankintaa isojen hankkeiden tarvitsemien monien eri päätösten tekemistä varten. Siihen liittyy vaihtoehtojen vertailu sekä kansalaisten kuuleminen selvitettävistä asioista ja tutkimusten tuloksista.

”Yva mahdollistaa kokonaiskuvan hankkeen hyödyistä ja haitoista”, Tapani Veistola korostaa. ”Yva näyttää aikanaan kannattaako ympäristön ja veronmaksajien kannalta rakentaa uusi rata Helsingin ja Turun välille vai kehittää nykyistä rantarataa. Vaikka kannatamme raideliikennettä, uusi rata syö aina paljon luonnonalueita, raaka-aineita ja rahaa. Yva on toisaalta hyvää suunnittelua, jossa ympäristöongelmia voidaan ratkaista etukäteen. Ratahankkeissa esimerkiksi arvokkaita luontokohteita ja eläinten kulkureittejä voidaan turvata linjausta muuttamalla tai alittamalla ne tunneleilla.”

Lisätietoja
– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi
– ELY-keskusten tiedote http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/uudenmaan-ja-varsinais-suomen-ely-keskukset-helsinki-turku-tunnin-juna-ymparistovaikutusten-arviointimenettelyyn-uusimaa-varsinais-suomi-

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin tiedote 16.5.2019