Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Östersundomin metsäluontoa uhkaava yleiskaava Helsingin valtuustossa 24.10.2018

 

Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteinen Östersundomin yleiskaava toisi 80 000 – 100 000 asukkaan kaupungin Sipoonkorven kansallispuiston ja Natura 2000 -merenlahtien väliin. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä kaavaa pitää korjata niin, että alueen luonto- ja virkistysarvot turvataan. Asia on Helsingin kaupunginvaltuustossa keskiviikkona tilanteessa, missä Helsingin hallinto-oikeus pisti vastaavan Östersundomin uuden maakuntakaavan perjantaina täytäntöönpanokieltoon.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ovat vedonneet Helsingin valtuutettuihin luonto- ja virkistysarvojen puolesta. ”Östersundomin kaavoituksessa on vähälle huomiolle on jäänyt se metsämaan määrä, minkä kaava tuhoaisi. Arviomme mukaan se olisi jopa 13 neliökilometriä eli 1300 hehtaaria. Se olisi valtava menetys pääkaupunkiseudun metsäluonnolle. Rakentaminen vaarantaa myös Sipoonkorven kansallispuiston ja Mustavuori-Östersundomin Natura-suojelualueiden ekologisia yhteyksiä”, kertoo luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä.

Kaava uhkaa rakentamisella nyt muun muassa Sipoonkorven metsämantereen eteläosaa, Länsisalmen metsäselännettä, Granön saaren arvometsiä ja Majvikin valtakunnallisesti arvokasta lehmusaluetta. Se jättäisi Östersundomin Natura 2000 -lintulahtien välisen alueen valkoiseksi selvitysalueeksi, joka ei turvaa alueen luontoarvoja vaan helpottaisi sen rakentamista myöhemmin asemakaavoilla. Lisäksi kaavan metsäiset virkistysalueet ja ekologiset yhteydet on merkitty niin heikoilla kaavamerkinnöillä, että ne eivät turvaa niiden säilymistä ja toimintaa.

”Helsingin päättäjien kannattaisi ottaa yleiskaavaan aikalisä siksikin, että Helsingin hallinto-oikeus pisti Östersundomin uuden maakuntakaavan täytäntöönpanokieltoon viime perjantaina muun muassa Natura-suojelualueiden takia”, kertoo erityisasiantuntija Tapani Veistola. ”Yleiskaava olisi toki ollut tämän uudenkin maakuntakaavan vastainen, mutta vielä pahemmin se rikkoo nyt yhä lainvoimaista vanhempaa maakuntakaavaa.”

Piiri on lähettänyt Helsingin päättäjille korjauslistan kaavan pahimmista maakuntakaavan ja lakien vastaisista ratkaisuista. Yleiskaavan korjaaminen maakuntakaavan ja lakien mukaiseksi olisi myös niiden edun mukaista, jotka haluavat päästä rakentamaan siihen soveltuvilla paikoilla nopeasti. Muuten kaavan mahdollinen kaatuminen oikeudessa pitkittäisi alueen suunnittelua entisestään.

Lisätietoja
- video: https://youtu.be/Hi7mxajfYhA
- verkkouutinen, jossa lisätietoa: https://www.sll.fi/uusimaa/tiedotus/ostersundom-070918
- kaavan 5 pääongelmaa: https://www.sll.fi/uusimaa/kannanotot/sll-up-helsinki-kv-osters-211018
- luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin 045 652 1974, keijo.savola at gmail.com
- metsätalousinsinööri Jyri Mikkola, puhelin 0400 372 433, jyri.mikkola at sll.fi
- erityisasiantuntija Tapani Veistola, puh 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin tiedote  23.10.2018