Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Kannanotot 2021

8.10. Valkeakoski: Valitus malminetsintäluvasta Valkeakosken Hopeavuorella yhdessä Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen, Akaan ympäristöyhdistyksen sekä Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry:n ja Vesien puolesta ry:n kanssa.

23.9. Pirkanmaa, Tiedote: Hallinto-oikeus hylkäsi karhulupavalitukset.

20.8. Pirkanmaa, Tiedote: Pirkanmaan karhunkaatoluvat jäihin.

17.8. Pirkanmaa, Tiedote: Perusteettomat karhuluvat tulee kumota.

13.8. Virrat, Ruovesi, Mänttä, Vilppula: Muutoksenhaku alueelle myönnetystä (2) karhun kannanhoidollisesta poikkeusluvasta yhdessä Luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistyksen kanssa.

13.8. Orivesi, Juupajoki: Muutoksenhaku Längelmäveden yhteislupa-alueelle myönnetystä (1) karhun kannanhoidollisesta poikkeusluvasta yhdessä Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.

13.8. Parkano, Kihniö: LAUSUNTO_Lylyharjun_tuulivoimahankkeen_YVA-ohjelmasta yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen ja Luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistyksen kanssa.

27.7. Valkeakoski: Selvityspyyntö Pirkanmaan Ely-keskukselle koskien kirjopapurikon esiintymistä_Valkeakosken_Hopeavuoren ympäristössä, yhdessä Luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistyksen kanssa. Liite 1.

14.6. Pirkanmaa: Luonnonkukkien päivä järjestetään 20. päivä kesäkuuta.

14.6. Nokia, Hämeenkyrö: Muistutus Suomen Maa ja Kivi Oy:n kiviaines- ja ympäristöluvasta Pinsiön-Matalusjoen valuma-alueella. Liite 1_Suunnitelmaselostus, Liite 2 Natura-arvionti, Liite 3_Järjestöjen_valitus_Vaasan_hao:oon_2305_2018, Liite 4_Taskinen_asiantuntijalausunto_2018

1.6. Vesilahti: Muutoksenhaku Lammasniemen asemakaavasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen yhdessä Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistyksen ja Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa. Liite 1. Päätös, Liite 2. Kaavakartta, Liite 3. Kaavaselostus, Liite 4. Kaavaselostuksen liitteet, Liite 5. Kaavasta annetut lausunnot.

31.5. Tiedote: Osuuskunta Lumimuutos ennallistaa Vapolta ostamansa riekkosuon.

18.5. Tiedote: Turpeen korvaaminen sammalella ei tee kasvualustoista kestäviä.

14.5. Pirkanmaa: Lausunto ehdotuksesta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027.

6.5. Ylöjärvi: Vireillepano Pirkanmaan Ely-keskukselle yhdessä Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa linnuille vaarallisen rakenteen poistamiseksi. Vastaselitys annettu 25.5.21 (PIRELY/8606/2021).

5.5. Pirkanmaa: kannanotto Pirkanmaan liitolle: Maakunnan tuulivoimaselvitystyölle tulee asettaa seurantaryhmä. Liite: Tiedotuskirje_2.

19.4. Pirkanmaa: Mielipidekirjoitus Aamulehdessä: kansallispuistojen-laajennus-edellyttaa-maakunnan-ja-kuntien-tukea/

15.4. Kangasala: Mielipide  Kuuselantien asemakaavasta (nro 861) yhdessä Kangasalan luonnon kanssa.

12.4. Vastaus hallinto-oikeuden täydennyspyyntöön koskien muutoksenhakua Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päätöksestä 27.1.2021 hyväksyä malminetsintälupien (ML2016:0009, Ylöjärvi; ML2016:0011, Valkeakoski; ML2016:0013, Ylöjärvi, Hämeenkyrö; ML2016:0014, Nokia) siirto Sotkamo Silver Oy:lta NewPeak Finland Oy:lle.

21.3. Ruovesi, Pirkanmaa: Lausunto Helvetinjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

5.3. Pirkanmaa: Muutoksenhaku Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päätöksestä 27.1.2021 hyväksyä malminetsintälupien (ML2016:0009, Ylöjärvi; ML2016:0011, Valkeakoski; ML2016:0013, Ylöjärvi, Hämeenkyrö; ML2016:0014, Nokia) siirto Sotkamo Silver Oy:lta NewPeak Finland Oy:lle.
Liite 2_Selvitys_NewPeak_Metalsin_ongelmallisista_porssitiedoista
Liite 3_Valitus_Nokia_Metsakyla_1_malminetsintalupa_2.11.2020
Liite 4_Nokia_Metsakyla_1_malminetsintalupavalituksen_liite4_ Pinsiön Matalusjoki raakku_glokidium-tuloksi a 6.6.2013
Liite 5_Nokia_Metsakyla_1_malminetsintalupavalituksen_liite5_Pinsiö-Matalusjoki sähkökalastusraportti 6 .6.2013
Liite 6_Nokia_Metsakyla_1_malminetsintalupavalituksen_ liite6_ Taskinen et al 2011_pH Fe Al_Toxicological and Environm Chemistry

18.2. Sastamala: Vastine meluselvitykseen asiassa Dnro00452/20/5105 ym. Vaasan hallinto-oikeuteen. Liite 1_Vastinepyyntö ja Liite 2 Meluselvitys.

22.1. Karvia, Parkano: valitus_Vaasan hallinto-oikeuteen Jouppilankeitaalle myönnetystä turveluvasta yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys ry:n kanssa. Liite1_Päätös jota asia koskee ja Liite2_Lausunto Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen arvioiduista päästöistä.

5.1. Tampere: Ilmoitus Hiedanrannan vesistötäytöstä tehtyyn valitukseen liittyen Vaasan hallinto-oikeuteen yhdessä Tampereen ympäristöyhdistys ry:n kanssa. Viite: Dnro 00303/20/5201.

 

Kannanotot 2020

18.12. Orivesi: Vetoomus UPM:n tulee luopua hakkuista Saunasuon ja Ala-Lautajärven metsissä
yhdessä Oriveden seudun ympäristöyhdistys ry:n kanssa.

18.12. Pirkanmaa: Kokoava tausta-artikkeli Tutkijat: Suon pinnan kuorinta ei ole kestävää ja toimijoiden väitteissä on lukuisia asiavirheitä.

16.12. Valkeakoski: Lausunto malminetsintälupahakemuksesta Hopeavuori, Valkeakoski (ML2014:0098), hakija NewPeak Finland, sekä liite 3. Lausunnon antajina myös Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry, Vesien puolesta ry, SLL Valkeakosken yhdistys ry ja Akaan Ympäristöyhdistys ry.

7.12. Vesilahti: Vastaselitys vireillepanossa, Pirkanmaan Ely-keskukseen hakkuiden keskeyttämiseksi liito-oravan ja viitasammakon elinpiirillä yhdessä Lempäälän ympäristöyhdistys LYSY ry:n kanssa.

1.12. Kihniö: Selvityspyyntö Pirkanmaan Ely-keskukselle,_erityisesti_suojeltavan_lajin_turvaaminen_Sarvinevalla.

26.11. Tampere: Vastine lisäselvityspyyntöön koskien Hiedanrannan vesistötäytöstä tehtyä valitusta. Valitus yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry kanssa. Viite: Lähete 12.11.2020 (5245/20), dnro 00303/20/5201

23.11. Pirkanmaa: Vastine ympäristöministeriön vastaukseen koskien esitystämme rahkasammalen ja pintaturpeen noston asettamisesta kiireellisesti luvanvaraiseksi.

18.11. Pirkanmaa: Vastaus Biolanin vastineeseen koskien rahkasammalen ja pintaturpeen nostoa maakunnallisesti arvokkaalla Sarvinevalla Kihniössä.

2.11. Valkeakoski: Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen Sotkamo Silver Oy:n malminetsintäluvasta alueella Hopeavuori 4. Lupatunnus: ML2016:0011

2.11. Nokia: Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen Sotkamo Silver Oy:n malminetsintäluvasta alueella Metsäkylä 1. Lupatunnus: ML2016:0014
(Valitus liitteineen, kts. yllä 5.3.2021, Muutoksenhaun liitteet).

1.11. Pirkanmaa: Lausunto Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartasta.

26.10 Kihniö: Selvityspyyntö Pirkanmaan Ely-keskukselle koskien ympäristönluvan tarvetta rahkasammalen ja pintaturpeen nostoon Kihniön Sarvinevalla.

22.10 Pirkanmaa: Vastaus Ecomossin vastineeseen tiedotteeseemme (20.10.2020).

20.10. Pirkanmaa: Esitys Ympäristöministeriölle: Rahkasammalen nosto luvanvaraiseksi. Esitys_YMlle_20102020_Rahkasammalen_nosto_luvanvaraiseksi. 
Liite1_tapausesimerkki_Sarvineva_Kihniö

25.9.2020 Vesilahti: Vireillepano Pirkanmaan Ely-keskukseen hakkuiden keskeyttämiseksi liito-oravan ja viitasammakon elinpiirillä.

25.9.2020 Pirkanmaa: Eriävä mielipide Pirkanmaan alueelliseen metsäohjelmaan 2020-2025 sekä tiedote asiasta.

20.08.2020 Tampere: Vastaselitys lausuntoihin ja vastineisiin koskien Hiedanrannan vesistötäytöstä sekä valmisteluluvasta tehtyä valitusta. Valitus tehty yhdessä Tampereen ympäristösuojeluyhdistys ry kanssa. Viite: Lähete 11.6.2020 (1183/20), dnro 00303/20/5201

20.7. Vesilahti: Muistutus Vesilahden kunnanhallitukselle Lammasniemen asemakaavasta yhdessä Lempäälän ympäristöyhdistys LYSY ry:n kanssa.

13.7. Pälkäne: Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro 134/2020; annettu 4.6.2020; Diaarionumero LSSAVI/8986/2019; Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen ja valmistelulupa, tuotantoalue TUA3, Pälkäne. Valitus ja liite.

20.5. Ylöjärvi, Ruovesi: SLL Pirkanmaan piiri ry:n esitys ympäristöministeriölle Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen laajentamisesta, saatekirje ja esitys.

17.5. Tampere: Lausunto Tampereen kaupungille raitiotien seudullisesta yleissuunnitelmasta.

7.5.2020 Orivesi: Vastineet HaO:lle vastaselityspyyntöihin liittyen muutoksenhakuun Dragon Mining Oy:n malminetsintäluvan toiminnanaloitusluvasta (Tukesin päätös 29.1.2020) ja valitukseen malminetsintäluvasta (Tukesin päätös 4.9.2019). Viite: Sarvisuo 1-2 (lupatunnus ML2013:0006).

4.5.2020 Sastamala: Muistutus AVI:lle turvetuotannon ympäristölupahakemuksesta Marjamäensuolle. Viite: LSSAVI/2761/2019.

23.4.2020 Kannanotto: Monimuotoinen lähiluonto on jokaisen etu.

15.4.2020 Valtuustoaloite SLL:n kevätvaltuustoon.

18.3.2020 Pälkäne: TIEDOTE 18.3.2020: Tavase Oy:n tarpeeton tekopohjavesihanke vaarantaa luontoarvot.

16.3.2020 Pälkäne: Muistutus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Tavase Oy:n Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta sekä valmisteluluvasta, lupahakemus dnro: LSSAVI/8986/2019.

28.2.2020 Orivesi: Muutoksenhaku Tukesin päätöksestä 29.1.2020 Dragon Mining Oy:n toiminnanaloituslupahakemuksesta kohdistuen Tukesin päätökseen 4.9.2019 malminetsintälupahakemuksesta. Viite: Sarvisuo 1-2 (lupatunnus ML2013:0006)

26.2.2020 Tampere: Valitus Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston 20.1.2020 antamasta päätöksestä 9/2020 Hiedanrannan vesistötäyttö sekä valmistelulupa (Dnro: LSSAVI/4532/2019)

14.2.2020 Pirkanmaa: Kannanotto: Metsästyskilpailut eivät ole oikea tapa suojella metsäkanalintuja.

Kannanotot 2019

12.12.2019 Orivesi: Tiedote: Laiton kaatopaikka, kaksi pilattua järveä, kaivoksen sulkemismääräys – nyt kaivosyhtiö haluaa aloittaa Orivedellä uudella malminetsintäluvalla

Tiedote Dragon Mining Oy:n malminetsintäluvasta, valituksestamme hallinto-oikeuteen, yhtiön tekemästä luvan täytäntöönpanohakemuksesta ja täytäntöönpanolupaa koskevasta muistuksestamme Tukesille. Viite: Sarvisuo 1-2 (lupatunnus ML2013:0006)

4.12.2019 Orivesi: Muistutus_TUKESille_Dragonin_taytantoonpanohakemuksesta_4_12_2019  Muistutus koskien Dragon Mining Oy:n hakemusta Kemikaali- ja turvallisuusvirasto TUKES:in malminetsintälupapäätöksen (jatkoaika) Sarvisuo 1-2 (ML2013:0006) täytäntöönpanoon muutoksenhausta huolimatta. Viite: Sarvisuo 1-2 (lupatunnus ML2013:0006) Liite 1_kuulutus_DragonMining_Sarvisuo1-2_täytäntöönpanohakemus_Kuulutus
Liite 2_hakemus_DragonMining_Sarvisuo1-2_täytäntöönpanohakemus_18102019

15.11.2019 Hämeenkyrö: vastaselitys_Alhonvuoren_ravitie_ymlan_päätös_2019Vastaselitys liittyen valtakunnallisesti arvokkaalle kallioalueelle suunniteltuun harjoitusravirataan. Lupamenettelystä on valitettu aiemmin hallinto-oikeuteen. Viite: kunnan toimenpidelupa nro 19-0016-T, 13.3.2019; ympäristölautakunnan päätökset §27-28, 25.4.2019

17.10.2019 Pirkkala-Lempäälä: Lausunto: Lausunto vt3-oikaisu ja kehätien linjaukset_17_10_19 Lausunto valtatie 3 -oikaisuun ja kehätien linjauksiin liittyvään YVA-suunnitelmaan Pirkanmaan ELY-keskukselle. Viite: PIRELY7069/2019

4.10.2019 Orivesi: 041019_Valitus_Dragon_Mining_malminetsintälupa_SLLPirkanmaa
Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Tukesin Dragon Mining Oy:lle myöntämästä malminetsintäluvasta Oriveden Sarvisuolle. Viite: Sarvisuo 1-2 (lupatunnus ML2013:0006) Liite1_ML2013_0006_Dragon Mining Oy_Sarvisuo1-2_paatos_tukesnet Liite2_KHOpaatos2675_2019 Liite3_PIR ELY_Kehotus_DragonMining_Orivesi

30.9.2019 Tampere: Mielipide: 300919_KKP mielipide SLL Tampere SLL PirkanmaaMielipide Tampereen kaupungille koskien Tampereen kansallisen kaupunkipuiston rajausehdotusta. Viite: Diaarinumero TRE:4923/11.04.00/2018

16.9.2019 Ilveslausunto 18.9.2019, mmm Lausunto maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2019 – 2020.

11.9.2019 Tampere: Vaitinaro_vastine_lisäselvityksiin_VHaO Vastine annettuihin lisäselvityksiin koskien Vaitionaron vesistötäytöstä sekä valmisteluluvasta tehtyä valitusta. Viite: Lähete 20.8.2019 (4214/19), dnrot 01385/18/5201 ja 01413/18/5201 LIITE 1 Pilaantuneet maa-ainekset

10.7.2019 Valkeakoski: Valituslupahakemus ja valitus KHO:lle koskien Vaasan Hallinto-oikeuden päätöstä aloitteesta ympäristöluvan muuttamiseksi/kumoamiseksi Dragon Mining Oy:n Valkeakosken Kaapelinkulman kulman kultakaivosta. Viite: Antopäivä 10.06.2019, Päätösnumero 19/0136/2
Diaarinumero 01668/17/5105, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 7.11.2017 nro 120/2017/1

30.6.2019 Lausunto: Karhulausunto 30.6.2019-20 Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle koskien karhun metsästystä metsästysvuotena 2019-2020. Viite: Dnro 865/01.03/2019

26.5.2019 Valitus: Valitus_HaO_Alhovuori_ravitie_ ymlan_päätöksestä_2019 Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Hämeenkyrön kunnan ympäristölautakunnan päätöksiä toimenpideluvasta, joka on annettu harjoitusravitien rakentamiseen valtakunnallisesti arvokkaalle kallioalueelle. Viite: kunnan toimenpidelupa nro 19-0016-T, 13.3.2019; ympäristölautakunnan päätökset §27-28, 25.4.2019

10.4.2019 Tampere: Valitus Kintulammin louhimoiden maaineslupa NCC 2019 Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen koskien Tampereen kaupungin Ympäristö- ja rakennusjaoston maa-aineslupapäätöstä. Viite: Dnro: TRE :3270/10.00.03/2018 15.3.2019 Liite: Maa-aineslupapäätös_2019_1_31_SaarenmaaV22

21.3.2019 Ruutana: Vetoamus_Ruutanan_Kiertotalousalueelle_ELY_21_3_2019 Vetoomus ELY:lle liittyen Ruutanan osayleiskaavan Tarase Oy:n kiertotaloushankkeeseen. Viite: PIRELY/4006/2018

20.3.2019 Tampere: 2019_3_20_Vaitinaro_vastaselitys_VHaO Vastaselitys annettuihin lausuntoihin, vastineisiin ja ilmoituksiin koskien Vaitinaron vesistötäytöstä sekä valmisteluluvasta tehtyä valitusta. Viite: Lähete 27.2.2019 (5550/18), dnro 01385/18/5201

Kannanotot 2018

28.12.2018 Tampere: Hakemus Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualuetta ympäröivien kivenlouhimoiden ympäristölupien tarkistamiseksi Tampereen kaupungille Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualuetta ympäröivät YIT Infran, NCC:n ja Lohja Ruduksen louhimot. On todennäköistä, että louhimoille ei olisi myönnetty aikoinaan ympäristölupia, mikäli Kintulammi olisi jo lupien hakuaikaan ollut luonnonsuojelualue. Haemme YSL 89 §:n nojalla Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaostolta, että Kintulammin ympärillä toimivien louhimoiden ympäristöluvat otetaan uudelleentarkasteluun ja lupia muutetaan niin, että Kintulammi turvataan riskeiltä, joita liittyy alueella toimiviin louhimoihin.

SLL:n Pirkanmaan piiri ja SLL:n Tampereen yhdistys

Toiminta

Metsiä, soita, vesistöjä, perinnemaisemia, kaupunkiluontoa - ja paljon muuta Pirkanmaan luonto on monipuolista. Maakunnassa yhdistyvät eteläinen…

Lue lisää

Päätöksenteko

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry. on Suomen luonnonsuojeluliiton alueellinen järjestö, johon kuuluu 16 paikallisyhdistystä.…

Lue lisää

Vuokraa mökki

Vuohisaari Vuohisaari on Pirkanmaan piirin vuonna 1991 perinnöksi saama saari, jolla on vanha, vaatimaton, mutta tunnelmallinen mökki, sauna…

Lue lisää

Hankkeet

[caption id="attachment_1292" align="alignnone" width="1024"] Kuva: Arja Kärkkäinen, Luonnonsuojeluliitto[/caption]

Lue lisää