Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Kannanotot 2020

20.7. Vesilahti: Muistutus Vesilahden kunnanhallitukselle Lammasniemen asemakaavasta yhdessä Lempäälän ympäristöyhdistys LYSY ry:n kanssa.

13.7. Pälkäne: Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro 134/2020; annettu 4.6.2020; Diaarionumero LSSAVI/8986/2019; Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen ja valmistelulupa, tuotantoalue TUA3, Pälkäne. Valitus ja liite.

20.5. Ylöjärvi, Ruovesi: SLL Pirkanmaan piiri ry:n esitys ympäristöministeriölle Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen laajentamisesta, saatekirje ja esitys.

17.5. Tampere: Lausunto Tampereen kaupungille raitiotien seudullisesta yleissuunnitelmasta.

7.5.2020 Orivesi: Vastineet HaO:lle vastaselityspyyntöihin liittyen muutoksenhakuun Dragon Mining Oy:n malminetsintäluvan toiminnanaloitusluvasta (Tukesin päätös 29.1.2020) ja valitukseen malminetsintäluvasta (Tukesin päätös 4.9.2019). Viite: Sarvisuo 1-2 (lupatunnus ML2013:0006).

4.5.2020 Sastamala: Muistutus AVI:lle turvetuotannon ympäristölupahakemuksesta Marjamäensuolle. Viite: LSSAVI/2761/2019.

23.4.2020 Kannanotto: Monimuotoinen lähiluonto on jokaisen etu.

15.4.2020 Valtuustoaloite SLL:n kevätvaltuustoon.

18.3.2020 Pälkäne: TIEDOTE 18.3.2020: Tavase Oy:n tarpeeton tekopohjavesihanke vaarantaa luontoarvot.

16.3.2020 Pälkäne: Muistutus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Tavase Oy:n Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta sekä valmisteluluvasta, lupahakemus dnro: LSSAVI/8986/2019.

28.2.2020 Orivesi: Muutoksenhaku Tukesin päätöksestä 29.1.2020 Dragon Mining Oy:n toiminnanaloituslupahakemuksesta kohdistuen Tukesin päätökseen 4.9.2019 malminetsintälupahakemuksesta. Viite: Sarvisuo 1-2 (lupatunnus ML2013:0006)

26.2.2020 Tampere: Valitus Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston 20.1.2020 antamasta päätöksestä 9/2020 Hiedanrannan vesistötäyttö sekä valmistelulupa (Dnro: LSSAVI/4532/2019)

14.2.2020 Pirkanmaa: Kannanotto: Metsästyskilpailut eivät ole oikea tapa suojella metsäkanalintuja.

Kannanotot 2019

12.12.2019 Orivesi: Tiedote: Laiton kaatopaikka, kaksi pilattua järveä, kaivoksen sulkemismääräys – nyt kaivosyhtiö haluaa aloittaa Orivedellä uudella malminetsintäluvalla

Tiedote Dragon Mining Oy:n malminetsintäluvasta, valituksestamme hallinto-oikeuteen, yhtiön tekemästä luvan täytäntöönpanohakemuksesta ja täytäntöönpanolupaa koskevasta muistuksestamme Tukesille. Viite: Sarvisuo 1-2 (lupatunnus ML2013:0006)

 

4.12.2019 Orivesi: Muistutus_TUKESille_Dragonin_taytantoonpanohakemuksesta_4_12_2019 

Muistutus koskien Dragon Mining Oy:n hakemusta Kemikaali- ja turvallisuusvirasto TUKES:in malminetsintälupapäätöksen (jatkoaika) Sarvisuo 1-2 (ML2013:0006) täytäntöönpanoon muutoksenhausta huolimatta. Viite: Sarvisuo 1-2 (lupatunnus ML2013:0006)

Liite 1_kuulutus_DragonMining_Sarvisuo1-2_täytäntöönpanohakemus_Kuulutus

Liite 2_hakemus_DragonMining_Sarvisuo1-2_täytäntöönpanohakemus_18102019

 

15.11.2019 Hämeenkyrö: vastaselitys_Alhonvuoren_ravitie_ymlan_päätös_2019

Vastaselitys liittyen valtakunnallisesti arvokkaalle kallioalueelle suunniteltuun harjoitusravirataan. Lupamenettelystä on valitettu aiemmin hallinto-oikeuteen. Viite: kunnan toimenpidelupa nro 19-0016-T, 13.3.2019; ympäristölautakunnan päätökset §27-28, 25.4.2019

 

17.10.2019 Pirkkala-Lempäälä: Lausunto: Lausunto vt3-oikaisu ja kehätien linjaukset_17_10_19

Lausunto valtatie 3 -oikaisuun ja kehätien linjauksiin liittyvään YVA-suunnitelmaan Pirkanmaan ELY-keskukselle. Viite: PIRELY7069/2019

 

4.10.2019 Orivesi: 041019_Valitus_Dragon_Mining_malminetsintälupa_SLLPirkanmaa

Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Tukesin Dragon Mining Oy:lle myöntämästä malminetsintäluvasta Oriveden Sarvisuolle. Viite: Sarvisuo 1-2 (lupatunnus ML2013:0006)

Liite1_ML2013_0006_Dragon Mining Oy_Sarvisuo1-2_paatos_tukesnet

Liite2_KHOpaatos2675_2019

Liite3_PIR ELY_Kehotus_DragonMining_Orivesi

 

30.9.2019 Tampere: Mielipide: 300919_KKP mielipide SLL Tampere SLL Pirkanmaa

Mielipide Tampereen kaupungille koskien Tampereen kansallisen kaupunkipuiston rajausehdotusta. Viite: Diaarinumero TRE:4923/11.04.00/2018

 

16.9.2019 Ilveslausunto 18.9.2019, mmm

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2019 – 2020.

 

11.9.2019 Tampere: Vaitinaro_vastine_lisäselvityksiin_VHaO

Vastine annettuihin lisäselvityksiin koskien Vaitionaron vesistötäytöstä sekä valmisteluluvasta tehtyä valitusta. Viite: Lähete 20.8.2019 (4214/19), dnrot 01385/18/5201 ja 01413/18/5201

LIITE 1 Pilaantuneet maa-ainekset

 

10.7.2019 Valkeakoski: Valituslupahakemus ja valitus KHO:lle koskien Vaasan Hallinto-oikeuden päätöstä aloitteesta ympäristöluvan muuttamiseksi/kumoamiseksi Dragon Mining Oy:n Valkeakosken Kaapelinkulman kulman kultakaivosta. Viite: Antopäivä 10.06.2019, Päätösnumero 19/0136/2
Diaarinumero 01668/17/5105, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 7.11.2017 nro 120/2017/1

 

30.6.2019 Lausunto: Karhulausunto 30.6.2019-20

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle koskien karhun metsästystä metsästysvuotena 2019-2020. Viite: Dnro 865/01.03/2019

 

26.5.2019 Valitus: Valitus_HaO_Alhovuori_ravitie_ ymlan_päätöksestä_2019

Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Hämeenkyrön kunnan ympäristölautakunnan päätöksiä toimenpideluvasta, joka on annettu harjoitusravitien rakentamiseen valtakunnallisesti arvokkaalle kallioalueelle. Viite: kunnan toimenpidelupa nro 19-0016-T, 13.3.2019; ympäristölautakunnan päätökset §27-28, 25.4.2019

 

10.4.2019 Tampere: Valitus Kintulammin louhimoiden maaineslupa NCC 2019

Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen koskien Tampereen kaupungin Ympäristö- ja rakennusjaoston maa-aineslupapäätöstä. Viite: Dnro: TRE :3270/10.00.03/2018 15.3.2019

Liite: Maa-aineslupapäätös_2019_1_31_SaarenmaaV22

 

21.3.2019 Ruutana: Vetoamus_Ruutanan_Kiertotalousalueelle_ELY_21_3_2019

Vetoomus ELY:lle liittyen Ruutanan osayleiskaavan Tarase Oy:n kiertotaloushankkeeseen. Viite: PIRELY/4006/2018

 

20.3.2019 Tampere: 2019_3_20_Vaitinaro_vastaselitys_VHaO

Vastaselitys annettuihin lausuntoihin, vastineisiin ja ilmoituksiin koskien Vaitinaron vesistötäytöstä sekä valmisteluluvasta tehtyä valitusta. Viite: Lähete 27.2.2019 (5550/18), dnro 01385/18/5201

 

Kannanotot 2018

28.12.2018 Tampere: Hakemus Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualuetta ympäröivien kivenlouhimoiden ympäristölupien tarkistamiseksi Tampereen kaupungille

Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualuetta ympäröivät YIT Infran, NCC:n ja Lohja Ruduksen louhimot. On todennäköistä, että louhimoille ei olisi myönnetty aikoinaan ympäristölupia, mikäli Kintulammi olisi jo lupien hakuaikaan ollut luonnonsuojelualue. Haemme YSL 89 §:n nojalla Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaostolta, että Kintulammin ympärillä toimivien louhimoiden ympäristöluvat otetaan uudelleentarkasteluun ja lupia muutetaan niin, että Kintulammi turvataan riskeiltä, joita liittyy alueella toimiviin louhimoihin.

SLL:n Pirkanmaan piiri ja SLL:n Tampereen yhdistys

Toiminta

Metsiä, soita, vesistöjä, perinnemaisemia, kaupunkiluontoa - ja paljon muuta Pirkanmaan luonto on monipuolista. Maakunnassa yhdistyvät eteläinen…

Lue lisää

Päätöksenteko

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry. on Suomen luonnonsuojeluliiton alueellinen järjestö, johon kuuluu 16 paikallisyhdistystä.…

Lue lisää

Vuokraa mökki

Vuohisaari Vuohisaari on Pirkanmaan piirin vuonna 1991 perinnöksi saama saari, jolla on vanha, vaatimaton, mutta tunnelmallinen mökki, sauna…

Lue lisää

Hankkeet

[caption id="attachment_1292" align="alignnone" width="1024"] Kuva: Arja Kärkkäinen, Luonnonsuojeluliitto[/caption]

Lue lisää