Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois
Kuva: Arja Kärkkäinen, Luonnonsuojeluliitto

Toteutamme ja olemme toteuttaneet useita erilaisia hankkeita yksin ja yhdessä muiden kanssa. Tällä hetkellä hoidamme maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita perinnebiotooppeja sekä yhtä arvokasta paahderinnettä. Luonnonhoitoretkemme ovat kaikille avoimia.  Vuosina 2022-2023 luonnonhoitoretkiä rahoitetaan ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta.  Seuraa tapahtumatietoja Facebookissa ja tapahtumakalenterissa ja lähde mukaan!

Vuosina 2017-2021 toteutimme Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanketta.  Olimme mukana myös Lehtometsien havinaa -hankkeessa, jonka vastuullisena toimijana on Suomen metsäkeskus.

Kotouttavaa luonnohoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke järjesti luonnonhoitotapahtumia, joissa hoidetaan arvokkaita luontokohteita. Näitä ovat esimerkiksi maaseudun perinneympäristöt ja muut uhanalaisten lajien elinympäristöt. Vieraslajeja, kuten jättipalsamia ja lupiinia, poistetaan erityisesti alueilla, joilla ne uhkaavat merkittäviä luonnonarvoja. Luontoa hoitavat  maahanmuuttajat yhdessä paikallisten ihmisten kanssa.

 

 

Toiminta

Metsiä, soita, vesistöjä, perinnemaisemia, kaupunkiluontoa - ja paljon muuta Pirkanmaan luonto on monipuolista. Maakunnassa yhdistyvät eteläinen…

Lue lisää

Kannanotot

Kannanotot 2024 31.5. Tampereen kaupungille aloite Kauppi-Niihaman arvokkaan metsäalueen suojelusta yhdessä seuraavien kanssa: Luontoliiton…

Lue lisää

Päätöksenteko

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry. on Suomen luonnonsuojeluliiton alueellinen järjestö, johon kuuluu 16 paikallisyhdistystä.…

Lue lisää

Vuokraa mökki

Vuohisaari Vuohisaari on Pirkanmaan piirin vuonna 1991 perinnöksi saama saari, jolla on vanha, vaatimaton, mutta tunnelmallinen mökki, sauna…

Lue lisää