Suomen luonnonsuojeluliitto on vuodesta 2011 lähtien toiminut metsien suojelun edistämiseksi Madagaskarilla. Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyötuella toteutetussa Manondroala-hankkeessa kehitetty metsien tilaa kuvaava karttaportaali tukee paikallisyhteisöjen osallistumista ympäristöön ja maankäyttöön liittyvään päätöksentekoon, mikä on ratkaisevaa tasa-arvon ja demokratian kehittymiselle koko Madagaskarilla.

Sademetsien suo­je­lua­sa­tel­liit­ti­tek­no­lo­gial­la

Suomen luonnonsuojeluliitto on luonut avoimeen tietokantaan perustuvan karttajärjestelmän metsänkartoitukseen. Pääsy korkealaatuiseen maantieteelliseen dataan avaa portin pienillä resursseilla toimiville kansalaisjärjestöille.

Kuva: Titta Lassila

Siirry sisältöön

Kartoitusmenetelmä työkaluna metsien suojelussa

Suomen luonnonsuojeluliiton ja sen kumppanijärjestöjen kehittämä kartoitusmenetelmä yhdistää maastossa kerättävän metsätiedon ja maksuttomat satelliittikuvat metsien tilaa kuvaaviksi kartoiksi. Monitorointimenetelmä perustuu satelliittikuvapankkeihin, joiden tarjonta ja laatu on viime vuosien kuluessa jatkuvasti parantunut. Erona aiempiin menetelmiin on se, että Suomen luonnonsuojeluliiton luoma tietokanta on kaikille avoin. Kenellä tahansa on mahdollisuus päästä käsiksi korkealaatuiseen maantieteelliseen dataan, mikä avaa portin myös pienillä resursseilla toimiville kansalaisjärjestöille.

Madagaskarilla tehtävien metsityshankkeiden haasteena on yleensä toimivien seuranta- ja monitorointimenetelmien puuttuminen. Suomen luonnonsuojeluliiton hankkeessa kehitetyn monitorointimenetelmän avulla voidaan internetin välityksellä seurata sekä metsityshankkeiden onnistumista että muita, esimerkiksi laittomista hakkuista tai metsäpaloista johtuvia, metsäpeitteen muutoksia. Menetelmässä metsien luokittelu pohjautuu alueen asukkaiden tietoon metsien kehityksestä, ja metsätyyppien luokittelu toteutetaan malagassin kielellä. Paikallisyhteisöt voivat näin osallistua paremmin ympäristöön ja maankäyttöön liittyvään päätöksentekoon, mikä on ratkaisevaa tasa-arvon ja demokratian kehittymiselle koko Madagaskarilla.

Suomen luonnonsuojeluliitto on kehittänyt menetelmää paikallisiin olosuhteisiin toimivaksi yhteistyössä Madagaskarin paikallisten toimijoiden kanssa. Ruohonjuuritason järjestöjä sekä kansallispuistojen ja ympäristöhallinnon edustajia on koulutettu menetelmän käytössä. Olosuhteissa, joissa byrokratia on raskas ja joissa paikallisen metsähallinnon voimavarat valvontaan ovat rajalliset, kansalaisjärjestöille avautuu näin virallisia elimiä täydentävä rooli metsien tilan seurannassa. Uusien teknologioiden käyttöönotto auttaa paikallisjärjestöjä myös saamaan tukea pyrkimyksilleen osana globaaleja metsiensuojeluliikkeitä.

Metsäkartoituksen koulutusta Madagaskarilla. Kuva: Titta Lassila

Uudelleenmetsityksellä pirstaloitumista vastaan

Kartoituksen ohella Suomen luonnonsuojeluliiton hankkeessa on tuettu metsien ennallistamista Andasibessa, Madagaskarin sademetsävyöhykkeen keskivaiheilla. Uudelleenmetsityksen avulla on yhdistetty pahoin pirstaloituneita metsälaikkuja ja niissä elävien uhanalaisten lajien, kuten maailman viimeisten indrien ja sifakojen, eristyksiin joutuneita kotimetsiä toisiinsa. Uudelleenmetsityksessä pyritään ehkäisemään myös alkuperäiselle metsäekosysteemille haitallisten vieraslajien leviäminen. Metsityksestä vastaavan paikallisen luontojärjestön Mitsinjon taimitarhassa kasvaa istutettavaksi lähes 200 kotoperäistä puulajia. Metsityksen yhteydessä on järjestetty ympäristökasvatusta sadoille koululaisille, opiskelijoille ja turisteille.

Metsitystä Madagaskarilla. Kuva: Titta Lassila

Suomen luonnonsuojeluliitto on toteuttanut Manondroala-hanketta Madagaskarilla vuosina 2011-2017 Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyötuella. Hankkeen päätavoitteena on ollut kehittää kokonaisvaltainen toimintamalli ja -verkosto Madagaskarin metsien säilyttämiseksi yhteistyössä paikallistoimijoiden kanssa.

Yhteistyökumppanit

Lähialue- ja kehitysyhteistyökoordinaattori Olli Turunen

  • +358 40 755 3815
  • olli.turunen(a)sll.fi

Kehitysyhteistyökoordinaattori Laura Blomberg

  • +358401440291
  • laura.blomberg(a)sll.fi