Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

En kort presentation av projektet

Syftet är att lyfta fram Lojos unika gruv- och dagbrottshistoria och de spår som finns från istiden i terrängen och i bergarterna.  

I Lojo syns istidens påverkan i form av fornstränder från Ancylussjöns och Litorinahavets tid. Lojoåsen är i sig ett monument från istiden. Den är en unik formation med ändmorän med få likheter i det övriga Europa. En mångfald av flyttblock finns även i terrängen och till dessa kan ofta folkliga berättelser om jättar kopplas.

Ett nätverk av stigar sammanväver gruvhistorien, insjönaturen och spåren från istiden. Resultatet av projektet är informationstavlor med QR-koder. Med hjälp av dessa kan man läsa information om sevärdheten där koden finns. Lojos guider, elever, studerande, kommuninvånare och turister är välkomna att bekanta sig med materialet på utfärder längs med strandstråket och längs med Lojoåsen.  Genom informationen nätverket erbjuder kan besökaren bli välinformerad om den lokala gruvhistorien, geologin och om de olika skedena i istidernas historia.

Lojo stenrunda är ett samprojekt där Lohjan seudun ympäristöyhdistys ry stöder information om natur- och kulturstigar som berättar om stentemat ur olika infallsvinklar. 

Vi tror att stenrundan kan locka turister och ortsbor att bekanta sig med områdets unika sevärdheter. Projektet erbjuder möjlighet för lokala auktoriserade guider att bekanta sig med information som kan intressera resenärer.

En stark ortsanknytning kommer fram i projektet genom att talkoarbetande sakkunniga är välkomna med i utvecklingen av projektet. Områdets näringsliv och det lokala företagandet stöds av att Stenrundan kan bidra med information till turister. I projektet lyfts hamnar den egna ortens kulturhistoria i rampljuset. Stenrundans stigar är starkt förenliga med målen i Lojos stadsstrategi 2017-2025 där medborgaraktiviteten och gemenskapskänslan stärks genom att lokala aktörer bidrar med innehåll och trivsel till staden

Medverkande i projektet:

Lohjan kivikierros

Jääkauden jäljillä

Jääkauden jäljillä -kierros esittelee, miten viimeisin eli Veiksel-jääkausi on monin paikoin muovannut lohjalaista maisemaa.

Lue lisää

Kaivostaival

Kaivostaival esittelee Lohjaa historiallisena kaivoskaupunkina, jossa on louhittu rautaa, graniittia ja kalkkikiveä.

Lue lisää

Kivikierros

Laaja Kivikierros esittelee geologisia termejä ja eri kivilajeja hyödyntäen Lohjalta löytyviä kalliopaljastumia, kivenlohkareita ja rakentamisessa käytettyjä kiviä.

Lue lisää