Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Hankkeen esittely

Hankkeen tarkoituksena on nostaa esille Lohjan kaupungin ainutlaatuinen kaivos- ja louhoshistoria, jääkauden jäljet sekä näihin liittyvä kivilajisto. 

Lohjalla on näkyvissä jääkauden jälkiä, kuten muinaisrantoja: Ancylus-järven ja Litorinameren rantoja. Lohjanharju itsessään on jääkauden muistomerkki, joka on ainutlaatuinen reunamuodostuma Euroopassa. Maastossa on myös siirtolohkareita, joihin liittyy kansanperinteen tarinoita jättiläisineen.

Polkuverkosto yhdistää kaivoshistorian, järviluonnon ja jääkauden muistomerkit. Hankkeen tuloksena on  maastossa olevat taulut, joiden QR-koodista saa auki kohteen tiedot. Lohjan oppaat, koululaiset, opiskelijat, kuntalaiset ja matkailijat voivat aineiston avulla tutustua rantaraitin ja harjun retkillään paikalliseen kaivoshistoriaan, geologiaan sekä jääkauden vaiheisiin.

Lohjan kivikierros on yhteishanke jossa Lohjan seudun ympäristöyhdistys ry tukee tietoa kiviaiheisia luonto- ja kulttuuripoluista.

 

Uskomme että kivikierros houkuttelee matkailijoita, mutta myös paikallisia tutustumaan alueen
erikoisuuksiin mitkä tämä hanke tuo esille. Myös hankkeen tarjoama lisäkoulutus ja kohteet
paikallisille auktorisoiduille matkailuoppaille lisää matkailun tarjontaa.
Vahvistuva paikallisuus tulee esille hankkeen prosessissa, jossa talkootöihin kutsutaan mukaan
paikallisia osaajia. Alueen elinkeinoelämä ja paikallinen yrittäjyys vahvistuvat, kun Kivikierrokset
houkuttelevat matkailijoita, joita Lohjan oppaat opastavat. Matkailijat käyttävät paikallisia
ravintoloita ja kahviloita sekä kauppoja. Hankkeessa tuodaan paikallista kulttuurihistoriaa esille. Kivikierroksen polut toteuttavat myös Lohjan kaupunkistrategian 2017-2025 mukaisia tavoitteita vireään kansalaistoimintaan ja yhteisöllisyyden lisäämiseen, kun paikalliset toimijat tuottavat itse sisältöä ja viihtyvyyttä kaupunkiin.

Hankkeessa on mukana

  • Kiviharrastajat ry
  • Källhagens skola
  • Lohjan kaupunki
  • Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry
  • Lohjanseudun Ympäristöyhdistys ry
  • Nordkalk Oy Ab
  • Vanha Lohja Säätiö 
  • Virkby gymnasium

Hiidensalmen asuntomessualue

Hiidensalmi

Avolouhoksen räjähdevarasto

Tytyrin avolouhos

Kalkkipitoinen‌ ‌maaperä‌ ‌Lohjan‌ ‌rikkaan‌ ‌luonnon‌ ‌perusta‌ ‌

Kokkokallio

Lojo stenrunda

En kort presentation av projektet

Lue lisää