Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Kohde sijaitsee Pappila–Moisio-kävelyreitin varrella, rannan risteyksestä hieman Moisiolle päin. Pensaikon takana erottuu pyöreän muotoinen kalliopaljastuma (kuva 1), joka lähempää tarkasteltuna on punertava väriltään – paikoitellen jopa aivan tiilen punainen.

Kyseessä on graniitti, joka sisältää päämineraaleina kalimaasälpää, plagioklaasia ja kvartsia (kuva 2). Kun kivilaji on erittäin karkeakiteinen, sitä voidaan kutsua pegmatiittiseksi. Tässä paljastumassa on ainakin paikoitellen varsin iso raekoko, joten kivilajia voidaan kutsua pegmatiittiseksi graniitiksi.

Järven puoleisella sivulla voidaan erottaa porausjälkiä kohdasta, josta on irrotettu iso lohkare (kuva 3). Kenties läheisen raunion kivijalan kivet on tuotu täältä? Asiaa voisi tarkastella vertaamalla tarkemmin kivilajeja.

Pyöreämuotoinen kalliopaljastuma, jossa näkyy sammalten välissä punertavaa kiveä.
Kuva 1. Pyöreämuotoinen kalliopaljastuma, jossa on punertavaa kiveä.
Kalliopaljastuman lähikuvassa näkyy sammalta ja punaista graniittista pegmatiittia.
Kuva 2. Punaista pegmatiittista graniittia.
Paljastumassa näkyy kolo, josta on irrotettu kivenlohkare.
Kuva 3. Paljastumasta on porattu ja irrotettu lohkare.